Var tredje vill starta eget företag – få gör det

Nästan var tredje vill starta eget företag. Men få går från vilja till handling, delvis på grund av rädsla för krångliga regler och ekonomisk otrygghet. Det visar en ny undersökning som SIFO [1] genomfört på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Därmed riskerar Sverige att gå miste om värdefullt entreprenörskap.

En undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna visar att nästan var tredje (31 procent) vill starta eget företag. Men endast en femtedel av dem planerar att faktiskt göra det.

- Vi behöver fler entreprenörer. De startar företag, anställer och får samhället att växa. I Sverige har vi en fantastisk tradition av entreprenörskap och företagsamhet. Men vi ser samtidigt att trösklarna att starta eget fortfarande är för höga vilket gör att många intresserade avstår, säger Per Skargren, företagsansvarig på Swedbank.

Vill bestämma själv
Av de som vill bli företagare uppger 47 procent att anledningen är att få vara sin egen och bestämma själv. Andelen är något högre bland kvinnor (50 procent). Fyra av tio uppger att de vill förverkliga sin idé och tre av tio vill starta eget för att tjäna pengar.

Krångel och otrygghet
Nästan en femtedel (19 procent) av de som vill men inte planerar att starta eget upplever det som krångligt. Även den ekonomiska otryggheten har stor betydelse för om man tror att man kommer att starta eget. Drygt en fjärdedel av de som vill men som inte planerar att göra det, uppger att det är osäkra på om de skulle klara sig ekonomiskt.

Av de som däremot inte alls vill starta eget uppger en av fem att de anser att det är för riskabelt. Lika många uppger att de är oroliga för om de skulle klara sig ekonomiskt. Kvinnor som inte vill starta eget oroar sig i något högre utsträckning (22 procent) än männen (18 procent) för om de skulle kara sig ekonomiskt.

- Det finns en stark grogrund för entreprenörskap i Sverige. Många snabbväxande start-ups har fötts här. Avgörande för Sveriges framtid och förmåga att möta samhällsutmaningarna är att företag ser Sverige som attraktivt att fortsätta expandera i, och att fler människor vågar ta steget till företagande, säger Per Skargren.

För mer information:
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38
Josefine Uppling, presschef, +46 76 114 54 21

www.swedbank.se/insikt

[1] Undersökningen gjordes i maj 2017, i undersökningen deltog 3 000 personer mellan 20-65 år.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi behöver fler entreprenörer. De startar företag, anställer och får samhället att växa. I Sverige har vi en fantastisk tradition av entreprenörskap och företagsamhet. Men vi ser samtidigt att trösklarna att starta eget fortfarande är för höga vilket gör att många intresserade avstår
Per Skargren, företagsansvarig Swedbank