Helsingborgs stad och Swedish Logistic Property (SLP) utvecklar Norra Ekeberga

Report this content

Swedish Logistic Property (SLP) har för avsikt att tillsammans med markägaren och Helsingborgs stad etablera verksamhet i området Norra Ekeberga i Helsingborg. Verksamhetens inriktning blir lager och logistik. SLP vill skapa en grön och hållbar logistikdestination med miljöcertifierade fastigheter. En avsiktsförklaring har beslutats i kommunstyrelsen i Helsingborg och ett visionsarbete skall startas upp snarast.

- Helsingborg vill fortsatt vara det framgångsrika nav för logistik i Sverige som vi byggt upp under senare år. Här är närheten till E6/E4, hamnen och kontinenten centrala noder. Norra Ekeberga är med sitt geografiska läge ett högintressant område att utveckla vidare för framtidens gröna hållbara och cirkulära logistiklösningar, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

- Helsingborg ska vara den ledande klimatsmarta logistiknoden i Sverige. För Helsingborgs del innebär satsningen på Norra Ekeberga många nya arbetstillfällen. Logistikbranschen blir alltmer högteknologisk och på senare år kräver den allt högre kompetenser. Initialt innebär det 200 - 300 stycken arbetstillfällen, men på sikt 1000-tal. Utbyggnaden kommer att ge arbetstillfällen som är allt från instegsjobb till högkvalitativt logistikarbete, säger Jan Björklund (S), oppositionsråd i Helsingborg.

- Konsumtionsmönstret i samhället har ändrats. Vi köper allt mer på nätet och detta gör att efterfrågan på logistikområden är stor. För SLP är Norra Ekeberga ett område med stor potential som vi ser fram emot att utveckla tillsammans med Helsingborgs stad, säger Peter Strand, VD Swedish Logistic Property.

Området Norra Ekeberga är drygt 800 000 kvadratmeter stort och ligger längs E6:ans sträckning i Helsingborgs kommun. Området är markerat som logistik- och lagerområde i nuvarande och för framtida utveckling i kommande översiktsplan.

En fördjupad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) tillsammans med Trafikverket för området är gjord.

För mer information:

Peter Danielsson (M), kommunstyerlsens ordförande Helsingborg, tfn: 042-10 50 87

Jan Björklund (S), oppsoitionsråd i Helsingborg, tfn: 070-418 80 00

Peter Strand, VD Swedish Logistic Property (SLP) tfn: 070-588 16 61