SLP hyr ut 1 700 kvm i Malmö

Report this content

I direkt närhet till E6 färdigställer SLP för närvarande ett av bolagets första nybyggnadsprojekt i Malmöregionen. Den byggnad som är under uppförande har en uthyrningsbar yta om 4 400 kvm. SLP har tidigare hyrt ut ytor i fastigheten till Brödservice Syd och ALT Hissar.

SLP har nu ingått avtal om uthyrning av ytterligare cirka 1 700 kvm i fastigheten till The Industry Sweden. Hyresgästen tillträder lokalerna under mars 2022, avtalet är tecknat på 6 år. Med undantag för en mindre kontorsyta innebär det att hela fastigheten nu är fullt uthyrd.

”SLP har i det aktuella projektet visat att man har kompetens att i egen regi utveckla ännu ett projekt från ax till limpa. Byggnaden är certifierad (Miljöbyggnad nivå silver) och har ett extremt bra logistikläge. Vi är därför glada att genom hyresavtalet med The Industry Sweden kunna konstatera att fastigheten i princip är fullt uthyrd”, säger Peter Strand, VD på SLP.

The Industry Sweden är en av de ledande tillverkarna av storskaliga industriella 3D-printers.

”Vi har haft en mycket snabb och effektiv dialog med SLP rörande vår förhyrning. I våra moderna och ändamålsenliga lokaler får vi möjlighet att fortsätta utveckla vår affär, vilket såklart är mycket positivt för oss, säger Emil Cajfeldt, VD på The Industry Sweden.

Malmö den 27 oktober 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD på SLP, telefon: 0705‑88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag som förvärvar, förädlar och förvaltar logistikfastigheter. Bolaget utökar och förädlar fastighetsbeståndet i ett högt tempo och har en tydlig tillväxtambition. Fastigheterna förädlas genom nyproduktion, hyresgäst-anpassningar och driftsnettooptimering för att skapa attraktiva logistikfastigheter som förvaltas med ett långsiktigt perspektiv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och vi arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga och sociala aspekter. Bolagets totala fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 520 000 kvm.

Peter Strand
VD / CEO
+46 70 588 16 61
peter@slproperty.se

Prenumerera

Media

Media