Swedish Logistic Property avyttrar två fastigheter till K-Fastigheter

Report this content

Swedish Logistic Property har ingått avtal om att avyttra två fastigheter i Malmö till K-Fastigheter. De aktuella fastigheterna förvärvades som en del av den portfölj SLP förvärvade från Norama i december 2020. SLP planerade redan i samband med portföljförvärvet för en avyttring av de aktuella fastigheterna.

”De aktuella fastigheterna är belägna i stadsnära läge på adresser som vi inte ser som långsiktiga lager- och logistiklägen. Vi är därför glada över att ytterligare kunna renodla vår fastighetsportfölj och i enlighet med vår strategi istället kunna fokusera på fortsatt snabb tillväxt inom de geografiska lägen vi långsiktigt tror på”, kommenterar Peter Strand, VD i SLP.

Transaktionen görs i bolagsform. Tillträde är planerat till den 1 mars 2021. Överlåtelsen ger en positiv resultateffekt för SLP.

Malmö den 29 januari 2021

För ytterligare information, vänligen kontakta Peter Strand, VD, telefon: 0705-88 16 61

____

Om SLP – Swedish Logistic Property

SLP – Swedish Logistic Property – är ett svenskt fastighetsbolag med fokus på lager- och logistikfastigheter. Sedan starten har bolaget hållit ett högt tempo och på kort tid genomfört flera uppmärksammade förvärv. SLP har en hög ambition rörande hållbarhet och arbetar ansvarsfullt utifrån miljömässiga aspekter. Bolagets fastighetsbestånd omfattar en uthyrningsbar yta om cirka 410 000 kvm.

Prenumerera