Dela

Citat

Vi välkomnar regeringens ambition om att bygga en sammanhållen höghastighetsbana för 320 km/h. Nu krävs en bred politisk överenskommelse för att genomföra satsningen.
Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Bygget av en svensk höghastighetsbana är av stor vikt för järnvägens funktion. Det är först när hela banan är färdigbyggd som samhället kan ta del av de vinster som uppstår i form av kortare restider, ökad kapacitet och punktligare tåg.
Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Även om vi välkomnar de ökade satsningarna på drift och underhåll av befintlig järnväg är det tydligt att Sverige under många år framöver fortsatt kommer ha stora problem med nuvarande järnvägsanläggning. Det är först när vi under en längre tid håller uppe en hög investeringsnivå som de stora nyttorna uppstår. Då kommer vi kunna separera snabba och långsamma tåg, minska belastningen på nuvarande stambanor och i och med det skapa en mer robust järnväg för gods- och persontransporter.
Pia Lagerlöf, generalsekreterare Swedtrain
Branschen välkomnar såklart de satsningar som görs för att rusta upp dagens järnväg. Men Sverige måste investera i en ny stambana för höghastighetståg upp till 320 km/h nu. Om vi väljer att inte bygga en höghastighetsbana kommer vi fortsätta dras med dagens kapacitetsproblem samtidigt som vi minskar möjligheten för överflyttning från flygtransporter till klimatvänliga tåg eller ökad godstrafik på stambanorna"
Crister Fritzson, ordförande Tågoperatörerna och VD för SJ.
Runt om i världen har man kört höghastighetståg i över 30 år. Det är medvetna investeringar som gjorts för att främja klimatsmarta transporter och för att skapa större arbetsmarknadsregioner och fler arbetstillfällen. Det ska bli intressant att lyssna på hur politikerna ser på behovet av en höghastighetsbana mellan våra största städer och hur den ska finansieras på bästa sätt. En snabb utbyggnad är ett måste för att få full effekt av investeringarna och skapa maximal samhällsnytta
Björn Asplund, ordförande Swedtrain och VD Alstom Sverige.
Vi välkomnar Trafikverkets förslag om att öka satsningarna på underhåll och investeringar i järnvägen. Förslaget om att påbörja byggandet av en ny stambana mellan Stockholm och Göteborg för hastigheter upp emot 320 km/h är en viktig framtidssatsning för Sverige, säger Klas Wåhlberg,
Klas Wåhlberg, ordförande i SWEDTRAIN- branschorganisationen för järnvägsindustrin i Sverige.
Vi är kritiska till att man nu lägger en plan som bryter järnvägens tillväxttakt till förmån för ökade vägtransporter. Det går emot den politiska ambitionen om att minska transportsektorns klimatpåverkan och bevisligen emot resenärernas och godskundernas efterfrågan.
SWEDTRAINs Generalsekreterare Magnus Davidsson
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp