3184 personer i Peru ser nu bättre – Optiker utan gränser tackar alla som bidragit med sina glasögon

Optiker utan gränser, en biståndsorganisation startad av Synoptik, har precis kommit hem från sin sjunde hjälpresa. I år gick den till Peru och hjälporganisationen kan nu med glädje berätta att man har hjälpt 3184 peruaner till ett liv med bättre syn. Under nio dagar har ett team på tolv optiker och assistenter hjälpt till med synundersökningar och delat ut 5160 glasögon och 284 solglasögon.
Optiker utan gränser vill tacka alla som skänkt sina glasögon och gjort detta möjligt. Behovet är stort, för många är ett par glasögon avgörande för att kunna klara av arbetslivet, skolan och vardagen. 

– Vi har mött så mycket tacksamhet och glädje, och vill förmedla det till alla som skänkt sina glasögon och gjort detta möjligt. I Peru och andra länder där många inte har råd att undersöka synen öppnar sig en ny värld när de får ett par glasögon. Det gör att de får helt nya förutsättningar att arbeta, studera och att kunna få en fungerande vardag, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik.

Detta var andra gången Optiker utan gränser besökte Peru och det blev ett fint återseende när de mötte 16åriga Nayele som vid hjälpresan 2014 fick sina första glasögon för närsynthet i styrka –6.00 av Optiker utan gränser.
– Hennes mamma berättade att Nayele på de här tre åren kunnat förbättra sina studieresultat nämnvärt sedan hon fått glasögon, säger Lena Neu, som till vardags arbetar som optiker hos Synoptik i Eskilstuna.

Under resan har de besökt olika orter i Peru för att hjälpa så många som möjligt och nå dem som behöver det som mest. Bland annat besökte man ett ålderdomshem och åkte även hem till personer som inte haft möjlighet att ta sig till dem.

Inför resan till Peru samlade Optiker utan gränser under förra året in 81 540 glasögon via Synoptiks butiker runtom i landet. Efter sju hjälpresor och 21 129 hjälpta människor så planerar Optiker utan gränser redan nu sin åttonde resa våren 2018. Synoptik tar tacksamt emot begagnade glasögon och solglasögon i alla butiker året runt.

Optiker utan gränsers team i Peru:

Lena Uland Malmö 073-2441877
Lizzy Kaill Göteborg 070-8352500
Lena Neu Eskilstuna 070-0391402
Sigrid Kenell Motala 0705-653172
Ingela Eriksson Stockholm 08-7430760
Anna Andersson Sollentuna 076-2608567
Ida Rådström Kiruna 070-36 19 414
Monica Due-Pedersen Stockholm 070-972 91 79
Tomas Hall Ystad 073-4030356
Famoza Hoti Göteborg 079-3495692
John Godoy Linköping 070-2225670


Fakta om världens syn*

  • 285 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, 90 procent av dem lever i låginkomstområden.
  • 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas och glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta.
  • Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.

Optiker utan gränser i siffror

  • Optiker utan gränser har under åren samlat in cirka 260 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt.
  • Totalt har Optiker utan gränser hjälpt cirka 21 000 medmänniskor att se bättre.
  • Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor. En majoritet har aldrig ägt ett par glasögon tidigare.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen till ett liv med bättre syn. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som hjälper till med lokala kontakter och leder arbetet på plats. För mer information, www.synoptik.se

*Länk till fakta från WHO om synfel runt om i världen.
Länk till Optiker utan gränser pressrum

För mer information:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Rebecca Sinnerstedt, tfn: +46 (0)70-57 50 955, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se 

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med 130 butiker och en omsättning över en miljard en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 6000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har mött så mycket tacksamhet och glädje, och vill förmedla det till alla som skänkt sina glasögon och gjort detta möjligt. I Peru och andra länder där många inte har råd att undersöka synen öppnar sig en ny värld när de får ett par glasögon. Det gör att de får helt nya förutsättningar att arbeta, studera och att kunna få en fungerande vardag.
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik