Dela

Kontakt

Länkar

Citat

Tillsammans med Glaukomförbundet belyser vi denna allvarliga ögonsjukdom och hoppas kunna förbättra den generella ögonhälsan genom att informera om och sprida kunskap kring ämnet.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Genom att vi även tittar på ögontrycket, ögonbottenfotot och synfältet under våra synundersökningar kan vi upptäcka eventuella tecken på glaukom i ett tidigt skede. Glaukom kan inte förebyggas, men sjukdomsförloppet kan bromsas med hjälp av trycksänkande ögondroppar.
Awet Tesfamariam, kliniskt ansvarig på Synoptik
Att ha bra syn är självklart viktigt för trafiksäkerheten och tack vare samarbetet med Synoptik kan vi nu återigen kvalitetssäkra synen hos våra förare. På så sätt ökar vi säkerheten för både våra medarbetare och kunder. Vi hoppas även att vi med denna insats kan inspirera fler att vara noga med synen i trafiken.
Mattias Grahn, Tf Marknadsansvarig på Taxi Göteborg
Att göra en syncertifiering är en snabb och enkel process. Förarna syntestas och de som inte har en trafiksäker syn får då genomgå en fullständig synundersökning och hjälp att prova ut rätt synhjälpmedel. Det gläder oss att Taxi Göteborg tar trafiksäkerhet och syn på allvar och att vi återigen får syncertifiera deras förare.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Att vårt kundmöte är bäst i Sverige inom kategorin mode och att vi får en topplacering när alla de hundra största butikskedjorna jämförs är vi mycket glada och stolta över. En stor eloge till alla våra fantastiska medarbetare runt om i landet som varje dag jobbar hårt för att ge våra kunder en förstklassig upplevelse. När det handlar om mystery shopping så vet man att den verkligen mäter vardagen ute i butikerna. Ingen vet i förväg att man ska bli bedömd och det går därför inte att putsa till något, vilket gör det extra roligt.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Detaljhandeln är i ständig förändring, och varje interaktion mellan butikspersonal och kunder blir en möjlighet att påverka och forma kundupplevelsen, Vår starka rekommendation till kedjorna är att införa en gemensam ledarskapsstrategi, för att ge alla butiker lika förutsättningar för att förbättra kundupplevelsen och lönsamhet.
Lina Schölin, vd Better Business
Det nya butikskonceptet är ett stort steg i vår utveckling framåt. Vi kommer fortsätta med vårt tydliga fokus på ögonhälsa där vi har stor kunskap, lång erfarenhet och erbjuder den senaste tekniken. Det i kombination med vår satsning på ett konkurrenskraftigt sortiment, gör oss mycket starka. Vi har höga förväntningar på det nya konceptet och är mycket glada över att vi äntligen kan börja rulla ut det med start i Göteborg.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Ray-Ban är det våra kunder efterfrågar allra mest. I vårt nya butikskoncept kommer vi därför ha en shop-in-shop för Ray-Ban för att alltid kunna erbjuda våra kunder det bästa utbudet från detta populära varumärke.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Med över 140 butiker i Sverige står vi inför ett mycket spännande och stort arbete med att implementera ett helt nytt butikskoncept. Vi kommer börja med ett antal butiker och hoppas sedan kunna hålla ett högt tempo för att så många kunder som möjligt ska kunna uppleva det nya butikskonceptet i just sin stad.
Marielle Wernoltz
När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende och det blir svårare att urskilja färger. Jag förstår därför att bilister vill se ett lagkrav på reflex även för gångtrafikanter.
Awet Tesfamariam, kliniskt ansvarig hos Synoptik
Tryggheten i trafiken är ett samspel mellan alla som vistas i den. Att införa ett lagkrav på att använda i reflex i mörker är en enkel åtgärd som går i linje med Nollvisionen och som dessutom är efterfrågad av bilisterna.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen
När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Efter 45 års ålder ökar svårigheterna eftersom ögat successivt blir mindre elastiskt. Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera sin syn så att man alltid har de synhjälpmedel som krävs för att vara säker i trafiken.
Awet Tesfamariam, Kliniskt ansvarig på Synoptik
Synbesiktningen 2023 visar att fler än 40 procent aldrig kontrollerar bilens belysning eller bara gör det en gång om året. Det är alldeles för sällan. Ta för vana att regelbundet kontrollera belysningen.
Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen
Kravet om att ha 50 procentig synskärpa för att få ta körkort är lågt som det är. Ser man sämre än så är det verkligen illa och oroväckande. Att över 600 000 bilister inte längre klarar synkravet som ställs när man tar körkort borde vara ett tydligt argument för att införa ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse.
Awet Tesfamariam, Kliniskt ansvarig på Synoptik
Sverige är sedan länge en förebild på trafiksäkerhetsområdet, ändå visar Synbesiktningen att det går att göra mer för att nå Nollvisionen. Vi tycker därför att Sverige, liksom flertalet andra länder i EU, borde införa återkommande synkontroller vid körkortsförnyelsen, inte minst eftersom det är efterfrågat av bilisterna själva.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen
När mörkret kommer ställs ännu högre krav på synen för att köra säkert. Det är ett faktum att vi ser sämre då och ju äldre man blir, desto svårare är det att anpassa ögonen till mörkerkörning. Därför är det mycket viktigt att man har rätt synhjälpmedel för att minska risken för olyckor.
Awet Tesfamariam
Detta är ett fantastiskt bevis på att vårt ständigt pågående arbete att bygga stolthet, gemenskap och engagemang verkligen fungerar.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Engagerade och kompetenta medarbetare ser vi som nyckeln till en välmående och framgångsrik organisation. Att detta arbete har resulterat i att vi nu är en av de bästa arbetsplatserna i Europa är vi alla oerhört stolta över.
Roland Olsson
Det är inte helt lätt för föräldrar att upptäcka synfel hos barn. Barn är många gånger väldigt duktiga på att anpassa sig till sin förmåga och de vet inte om de ser bra eller dåligt. Därför är det viktigt att föräldrar och personal som arbetar med barn känner till tecken på synnedsättning. Om vi kan öka kännedomen om de vanligaste tecknen har vi kommit väldigt långt.
Hadjer Aldudjaili, legitimerad optiker på Synoptik
Oupptäckt synnedsättning kan begränsa barnets utveckling och inlärning i skolan så väl som det kan skapa socialt utanförskap. Därför är det mycket viktigt att identifiera synproblem så tidigt som möjligt. Det finns även studier som visar att barn som får hjälp tidigt kan få tillbaka en fullgod syn när ögat fortsätter att utvecklas om rätt synhjälpmedel sätts in i tid.
Hadjer Aldudjaili
Ögat är känsligare än vad vår hud är mot de skadliga UV-strålarna. Det yttersta skiktet av hornhinnan är mycket känsligt för såväl UVA- som UVB-strålning. UVB-strålningen är mest energirik och därmed farligast för ögat. Vid starkt solljus där solstrålarna dessutom reflekteras i vatten eller vit sand kan det räcka med en kort stund för att skada ögat. Då kan man få något som kallas snöblindhet eller lättare brännskador på hornhinnan. Ofta läker dessa av sig själv, men det kan vara obehagligt under läkningstiden.
Hadjer Aldudjaili, legitimerad optiker på Synoptik
Det är däremot inte ovanligt att personer som över tid inte skyddar sina ögon mot starkt solljus och den farliga UV-strålningen utvecklar tidig grå starr. En ögonsjukdom som gör linsen grumlig och som kräver operation för att få tillbaka en klar syn. Dessutom kan åldringsprocessen för gula fläcken påskyndas av för mycket solljus.
Hadjer Aldudjaili
Det är otroligt viktigt att solglasögonen är CE-märkta och därmed har ett UV-skydd. Är de inte CE-märkta är det farligare att ha dem på än att inte bära solglasögon alls. Ögats pupill öppnas mer när man har solglasögon på sig och skulle solglasögonen inte ha ett UV-skydd får man mer skadlig strålning i ögat än vad man skulle få utan solglasögon, säger Hadjer Aldudjaili, och påpekar att samtliga solglasögon hos Synoptik är CE-märkta och att Synoptiks optiker alltid rekommenderar just CE-märkta solglasögon för fullgott skydd mot skadlig UV-strålning.
Hadjer Aldudjaili
Skyddas inte ögonen över tid kan det få allvarliga konsekvenser. Då finns det en ökad risk för ett antal ögonsjukdomar senare i livet så som grå starr och hudförändringar nära ögat som födelsemärken och malignt melanom. Även akuta ögonproblem som till exempel små sår på hornhinnan kan uppstå vid starkt solljus. Det kan leda till kraftig smärta och ljuskänslighet vilket i sin tur kan göra ögonen permanent känsligare. Därför är det otroligt viktigt att skydda ögonen mot den starka solen.
Hadjer Aldudjaili, leg. optiker på Synoptik
Barns pupiller är till exempel större än vuxnas, viket gör att barns ögon släpper ni mer ljus och med det även mer skadliga UV-strålar. Att skydda ögonen från direkt solljus med en solhatt är bra, och i kombination med CE-märkta solglasögon undviker man även solens reflektioner och UV-strålar, säger Hadjer Aldudjaili, och påpekar att samtliga solglasögon hos Synoptik är CE-märkta och att Synoptiks optiker alltid rekommenderar just CE-märkta solglasögon för fullgott skydd mot skadlig UV-strålning.
Hadjer Aldudjaili, leg. optiker på Synoptik
Synoptiks initiativ att erbjuda alla kommuner att syntesta förare som kör skolskjuts är mycket bra.
Moa Rosberg, projektledare på ÖSK, Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Vi valde att genomföra detta för att öka säkerheten ytterligare för de mest utsatt i trafiken, våra barn. Att se ordentligt är naturligtvis mycket viktigt i trafiken och det vill vi såklart att våra förare ska göra.
Moa Rosberg, projektledare på ÖSK
Vi är mycket glada över att Hultsfred och Högsby kommun väljer att syntesta sina skolskjutsförare.  I och med detta bidrar vi tillsammans med att öka säkerheten, inte bara kring våra skolområden där många barn och unga vistas utan även för de barn som åker skolskjuts till och från skolan.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Västanhede som kör väldigt många skolbarn i Gävleborg, Uppland, Dalarna och Västmanland, låter sina förare regelbundet genomgå syntester för att säkerställa att alla har fullgod syn för att utföra sitt uppdrag. Nu har Västanhede Trafik AB tecknat ett avtal med Synoptik som för vår räkning kommer att genomföra dessa syntester på våra förare, vilket vi är mycket nöjda och trygga med.
Tomas Ramsell vd på Västanhede Trafik AB
Vi är glada över att Västanhede som utförare av skolskjuts i Avesta och Gävle kommun väljer att syntesta sina skolskjutsförare. I och med detta bidrar vi tillsammans med att öka säkerheten, inte bara kring våra skolområden där många barn och unga vistas utan även för de barn som åker skolskjuts till och från skolan.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Det är allvarligt att det inte finns några krav på synkontroller för privatbilister efter att man tagit körkort, vilket ofta sker i ung ålder när synen är som bäst. Det är än mer skrämmande att inte alla yrkesförare behöver testa synen fler gånger under sitt yrkesliv, säger Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik, och poängterar vikten av god trafiksäkerhet vid och runtomkring landets skolområden.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Vi vill bidra med en ökad trafiksäkerhet hos yrkesförare som kör de mest värdefulla vi har i samhället, våra barn. Vi har därför erbjudit alla Sveriges 290 kommuner att syncertifiera sina skolskjutsförare genom kostnadsfria syntest hos oss på Synoptik. Vi hoppas att det här initiativet ska leda till säkrare vägar, framför allt nära skolområden.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Det som gör oss som organisation extra stolta över att i år igen placerar oss bland de bästa arbetsplatserna i Sverige är att det är vi själva som bedömer vår arbetssituation och hur vi trivs. Det betyder att vårt ständigt pågående arbete att bygga stolthet, gemenskap och engagemang verkligen fungerar. Engagerade och kompetenta medarbetare ser vi som nyckeln till en välmående och framgångsrik organisation.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Detta är ett fantastiskt kvitto på det hållbarhetsarbete vi utför, både socialt och för miljön. Det gör oss mycket stolta och glada och vi vill naturligtvis tacka alla konsumenter som deltagit i undersökningen och som har rankat oss som vinnare i kategorin optik.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Vi har kommit en bra bit på vägen, men jag ser verkligen fram emot det arbete och de hållbarhetsinitiativ som vi har framför oss. Det är en mycket gedigen plan som vi kommer fortsätta att arbeta med här i Sverige, men styrkan är att vi är en del av en global satsning tack vare våra ägare. Att vi redan idag upplevs som det mest hållbara varumärket i vår bransch gör att vi får enormt mycket energi att fortsätta detta arbete.
Roland Olsson
Ögonhälsa är det viktigaste för oss. Glaukom är en ögonsjukdom som tyvärr drabbar många svenskar. Upptäcker man inte sjukdomen i tid kan den leda till blindhet. Därför är det extra viktigt att regelbundet kontrollera synen och ögonen hos en optiker som erbjuder utökad synundersökning med synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering.
Hadjer Aldudjaili, optiker på Synoptik
Ögonhälsa är det viktigaste för oss. Glaukom är en ögonsjukdom som tyvärr drabbar många svenskar. Upptäcker man inte sjukdomen i tid kan den leda till blindhet. Därför är det extra viktigt att regelbundet kontrollera synen och ögonen hos en optiker som erbjuder utökad synundersökning med synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering.
Hadjer Aldudjaili, optiker på Synoptik
Våra kunder värderar trygghet och säkerhet högt och en bra syn är självklart viktigt för trafiksäkerheten. Vi är stolta att kunna kvalitetssäkra synen hos alla förare i vår taxiflotta tack vare samarbetet med Synoptik. Vi hoppas även att vi med denna insats kan inspirera fler att vara noga med synen i trafiken.
Bo Edsberger, vd på Taxi Göteborg
Att göra en syncertifiering är en snabb och enkel process. Alla förare syntestas och de som inte har en trafiksäker syn får genomgå en full synundersökning och hjälp att prova ut rätt synhjälpmedel. Det gläder oss att Taxi Göteborg tar trafiksäkerhet och synen på allvar och att vi får syncertifiera samtliga deras förare.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Mötet med kunden är navet i vårt erbjudande. Vi kommer fortsätta att expandera med fysiska butiker samtidigt som våra digitala försäljningskanaler blir allt viktigare för oss och kunderna – samspelet i våra omni-kanaler gör oss starka.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Vi erbjuder kvalitetsoptik till bra priser där servicen till kunden står i fokus. Att hjälpa våra kunder öga mot öga är en trygghet som vi vet är viktig och därför fortsätter vi att expandera med fler fysiska butiker. Det känns därför fantastiskt roligt att vi nu kan öppna en ny butik i Bålsta Centrum och välkomna alla till en ny fin butik.
Roland Olsson
Vi har ett mycket bra läge i shoppingcentret och handelsplatsen fortsätter att utvecklas. Att vi nu även kan erbjuda kvalitetsoptik till bra priser i Bålsta Centrum är väldigt roligt.
Emelie Persson, butikschef Synoptik Bålsta Centrum
Tryggheten i trafiken är ett samspel mellan alla som vistas i den. Det är lika viktigt med säkra förare, som regelbundet besiktar sin bil och kontrollerar sin syn, som med säkra fotgängare som alltid använder reflex.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen
Att se i mörker ställer höga krav på synen och koncentrationen för att vara en säker bilförare. När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar eller snöar. Med åldern blir ögat också mindre elastiskt och därför är det naturligt att personer över 45 år kan få svårare att se i mörker.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Efter cirka 45 års ålder ökar svårigheterna eftersom ögat successivt blir mindre elastiskt. Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera sin syn så att man alltid har de synhjälpmedel som krävs för att vara säker i trafiken.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Mörkret och mötande fordon som bländar är en utmaning för ögat. Har man dessutom inte tillräckligt bra syn för att köra bil ökar risken för olyckor.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Det finns många saker som kan kontrolleras och åtgärdas innan avresa och under färden både för fordonet och för föraren. Här är sju bra och enkla tips för att se och synas i trafiken i jul.
Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen
När det kommer till mörkerseende är det kliniskt naturligt att man efter 45 år får svårare att se i mörker. När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Med åldern blir ögat också mindre elastiskt och därför är det naturligt att personer över 45 år kan få svårare att se i mörker.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Såväl förare som fordon måste vara i så god kondition att de klarar svårare förhållanden med mörker, snö och regn. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen
Rent kliniskt är det naturligt att synen förändras över tid och därför är det viktigt att testa synen regelbundet. Det är svårt att själv upptäcka synförsämringar, eftersom de ofta kommer gradvis med åldern. Att införa obligatoriska syntester i samband med körkortsförnyelsen skulle öka trafiksäkerheten i Sverige.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp