Citat

Kravet om att ha 50 procentig synskärpa för att få ta körkort är lågt som det är. Ser man sämre än så är det verkligen illa och oroväckande. Att över 600 000 bilister inte längre klarar synkravet som ställs när man tar körkort borde vara ett tydligt argument för att införa ett lagstadgat krav på syntest vid körkortsförnyelse.
Awet Tesfamariam, Kliniskt ansvarig på Synoptik
Sverige är sedan länge en förebild på trafiksäkerhetsområdet, ändå visar Synbesiktningen att det går att göra mer för att nå Nollvisionen. Vi tycker därför att Sverige, liksom flertalet andra länder i EU, borde införa återkommande synkontroller vid körkortsförnyelsen, inte minst eftersom det är efterfrågat av bilisterna själva.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen
När mörkret kommer ställs ännu högre krav på synen för att köra säkert. Det är ett faktum att vi ser sämre då och ju äldre man blir, desto svårare är det att anpassa ögonen till mörkerkörning. Därför är det mycket viktigt att man har rätt synhjälpmedel för att minska risken för olyckor.
Awet Tesfamariam
Detta är ett fantastiskt bevis på att vårt ständigt pågående arbete att bygga stolthet, gemenskap och engagemang verkligen fungerar.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Engagerade och kompetenta medarbetare ser vi som nyckeln till en välmående och framgångsrik organisation. Att detta arbete har resulterat i att vi nu är en av de bästa arbetsplatserna i Europa är vi alla oerhört stolta över.
Roland Olsson
Det är inte helt lätt för föräldrar att upptäcka synfel hos barn. Barn är många gånger väldigt duktiga på att anpassa sig till sin förmåga och de vet inte om de ser bra eller dåligt. Därför är det viktigt att föräldrar och personal som arbetar med barn känner till tecken på synnedsättning. Om vi kan öka kännedomen om de vanligaste tecknen har vi kommit väldigt långt.
Hadjer Aldudjaili, legitimerad optiker på Synoptik
Oupptäckt synnedsättning kan begränsa barnets utveckling och inlärning i skolan så väl som det kan skapa socialt utanförskap. Därför är det mycket viktigt att identifiera synproblem så tidigt som möjligt. Det finns även studier som visar att barn som får hjälp tidigt kan få tillbaka en fullgod syn när ögat fortsätter att utvecklas om rätt synhjälpmedel sätts in i tid.
Hadjer Aldudjaili
Ögat är känsligare än vad vår hud är mot de skadliga UV-strålarna. Det yttersta skiktet av hornhinnan är mycket känsligt för såväl UVA- som UVB-strålning. UVB-strålningen är mest energirik och därmed farligast för ögat. Vid starkt solljus där solstrålarna dessutom reflekteras i vatten eller vit sand kan det räcka med en kort stund för att skada ögat. Då kan man få något som kallas snöblindhet eller lättare brännskador på hornhinnan. Ofta läker dessa av sig själv, men det kan vara obehagligt under läkningstiden.
Hadjer Aldudjaili, legitimerad optiker på Synoptik
Det är däremot inte ovanligt att personer som över tid inte skyddar sina ögon mot starkt solljus och den farliga UV-strålningen utvecklar tidig grå starr. En ögonsjukdom som gör linsen grumlig och som kräver operation för att få tillbaka en klar syn. Dessutom kan åldringsprocessen för gula fläcken påskyndas av för mycket solljus.
Hadjer Aldudjaili
Det är otroligt viktigt att solglasögonen är CE-märkta och därmed har ett UV-skydd. Är de inte CE-märkta är det farligare att ha dem på än att inte bära solglasögon alls. Ögats pupill öppnas mer när man har solglasögon på sig och skulle solglasögonen inte ha ett UV-skydd får man mer skadlig strålning i ögat än vad man skulle få utan solglasögon, säger Hadjer Aldudjaili, och påpekar att samtliga solglasögon hos Synoptik är CE-märkta och att Synoptiks optiker alltid rekommenderar just CE-märkta solglasögon för fullgott skydd mot skadlig UV-strålning.
Hadjer Aldudjaili
Skyddas inte ögonen över tid kan det få allvarliga konsekvenser. Då finns det en ökad risk för ett antal ögonsjukdomar senare i livet så som grå starr och hudförändringar nära ögat som födelsemärken och malignt melanom. Även akuta ögonproblem som till exempel små sår på hornhinnan kan uppstå vid starkt solljus. Det kan leda till kraftig smärta och ljuskänslighet vilket i sin tur kan göra ögonen permanent känsligare. Därför är det otroligt viktigt att skydda ögonen mot den starka solen.
Hadjer Aldudjaili, leg. optiker på Synoptik
Barns pupiller är till exempel större än vuxnas, viket gör att barns ögon släpper ni mer ljus och med det även mer skadliga UV-strålar. Att skydda ögonen från direkt solljus med en solhatt är bra, och i kombination med CE-märkta solglasögon undviker man även solens reflektioner och UV-strålar, säger Hadjer Aldudjaili, och påpekar att samtliga solglasögon hos Synoptik är CE-märkta och att Synoptiks optiker alltid rekommenderar just CE-märkta solglasögon för fullgott skydd mot skadlig UV-strålning.
Hadjer Aldudjaili, leg. optiker på Synoptik
Synoptiks initiativ att erbjuda alla kommuner att syntesta förare som kör skolskjuts är mycket bra.
Moa Rosberg, projektledare på ÖSK, Östra Smålands Kommunalteknikförbund
Vi valde att genomföra detta för att öka säkerheten ytterligare för de mest utsatt i trafiken, våra barn. Att se ordentligt är naturligtvis mycket viktigt i trafiken och det vill vi såklart att våra förare ska göra.
Moa Rosberg, projektledare på ÖSK
Vi är mycket glada över att Hultsfred och Högsby kommun väljer att syntesta sina skolskjutsförare.  I och med detta bidrar vi tillsammans med att öka säkerheten, inte bara kring våra skolområden där många barn och unga vistas utan även för de barn som åker skolskjuts till och från skolan.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Västanhede som kör väldigt många skolbarn i Gävleborg, Uppland, Dalarna och Västmanland, låter sina förare regelbundet genomgå syntester för att säkerställa att alla har fullgod syn för att utföra sitt uppdrag. Nu har Västanhede Trafik AB tecknat ett avtal med Synoptik som för vår räkning kommer att genomföra dessa syntester på våra förare, vilket vi är mycket nöjda och trygga med.
Tomas Ramsell vd på Västanhede Trafik AB
Vi är glada över att Västanhede som utförare av skolskjuts i Avesta och Gävle kommun väljer att syntesta sina skolskjutsförare. I och med detta bidrar vi tillsammans med att öka säkerheten, inte bara kring våra skolområden där många barn och unga vistas utan även för de barn som åker skolskjuts till och från skolan.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Det är allvarligt att det inte finns några krav på synkontroller för privatbilister efter att man tagit körkort, vilket ofta sker i ung ålder när synen är som bäst. Det är än mer skrämmande att inte alla yrkesförare behöver testa synen fler gånger under sitt yrkesliv, säger Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik, och poängterar vikten av god trafiksäkerhet vid och runtomkring landets skolområden.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Vi vill bidra med en ökad trafiksäkerhet hos yrkesförare som kör de mest värdefulla vi har i samhället, våra barn. Vi har därför erbjudit alla Sveriges 290 kommuner att syncertifiera sina skolskjutsförare genom kostnadsfria syntest hos oss på Synoptik. Vi hoppas att det här initiativet ska leda till säkrare vägar, framför allt nära skolområden.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Det som gör oss som organisation extra stolta över att i år igen placerar oss bland de bästa arbetsplatserna i Sverige är att det är vi själva som bedömer vår arbetssituation och hur vi trivs. Det betyder att vårt ständigt pågående arbete att bygga stolthet, gemenskap och engagemang verkligen fungerar. Engagerade och kompetenta medarbetare ser vi som nyckeln till en välmående och framgångsrik organisation.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Detta är ett fantastiskt kvitto på det hållbarhetsarbete vi utför, både socialt och för miljön. Det gör oss mycket stolta och glada och vi vill naturligtvis tacka alla konsumenter som deltagit i undersökningen och som har rankat oss som vinnare i kategorin optik.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Vi har kommit en bra bit på vägen, men jag ser verkligen fram emot det arbete och de hållbarhetsinitiativ som vi har framför oss. Det är en mycket gedigen plan som vi kommer fortsätta att arbeta med här i Sverige, men styrkan är att vi är en del av en global satsning tack vare våra ägare. Att vi redan idag upplevs som det mest hållbara varumärket i vår bransch gör att vi får enormt mycket energi att fortsätta detta arbete.
Roland Olsson
Ögonhälsa är det viktigaste för oss. Glaukom är en ögonsjukdom som tyvärr drabbar många svenskar. Upptäcker man inte sjukdomen i tid kan den leda till blindhet. Därför är det extra viktigt att regelbundet kontrollera synen och ögonen hos en optiker som erbjuder utökad synundersökning med synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering.
Hadjer Aldudjaili, optiker på Synoptik
Ögonhälsa är det viktigaste för oss. Glaukom är en ögonsjukdom som tyvärr drabbar många svenskar. Upptäcker man inte sjukdomen i tid kan den leda till blindhet. Därför är det extra viktigt att regelbundet kontrollera synen och ögonen hos en optiker som erbjuder utökad synundersökning med synfältsmätning, tryckmätning och ögonbottenfotografering.
Hadjer Aldudjaili, optiker på Synoptik
Våra kunder värderar trygghet och säkerhet högt och en bra syn är självklart viktigt för trafiksäkerheten. Vi är stolta att kunna kvalitetssäkra synen hos alla förare i vår taxiflotta tack vare samarbetet med Synoptik. Vi hoppas även att vi med denna insats kan inspirera fler att vara noga med synen i trafiken.
Bo Edsberger, vd på Taxi Göteborg
Att göra en syncertifiering är en snabb och enkel process. Alla förare syntestas och de som inte har en trafiksäker syn får genomgå en full synundersökning och hjälp att prova ut rätt synhjälpmedel. Det gläder oss att Taxi Göteborg tar trafiksäkerhet och synen på allvar och att vi får syncertifiera samtliga deras förare.
Marielle Wernoltz, marknadschef på Synoptik
Mötet med kunden är navet i vårt erbjudande. Vi kommer fortsätta att expandera med fysiska butiker samtidigt som våra digitala försäljningskanaler blir allt viktigare för oss och kunderna – samspelet i våra omni-kanaler gör oss starka.
Roland Olsson, vd på Synoptik
Vi erbjuder kvalitetsoptik till bra priser där servicen till kunden står i fokus. Att hjälpa våra kunder öga mot öga är en trygghet som vi vet är viktig och därför fortsätter vi att expandera med fler fysiska butiker. Det känns därför fantastiskt roligt att vi nu kan öppna en ny butik i Bålsta Centrum och välkomna alla till en ny fin butik.
Roland Olsson
Vi har ett mycket bra läge i shoppingcentret och handelsplatsen fortsätter att utvecklas. Att vi nu även kan erbjuda kvalitetsoptik till bra priser i Bålsta Centrum är väldigt roligt.
Emelie Persson, butikschef Synoptik Bålsta Centrum
Tryggheten i trafiken är ett samspel mellan alla som vistas i den. Det är lika viktigt med säkra förare, som regelbundet besiktar sin bil och kontrollerar sin syn, som med säkra fotgängare som alltid använder reflex.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen
Att se i mörker ställer höga krav på synen och koncentrationen för att vara en säker bilförare. När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar eller snöar. Med åldern blir ögat också mindre elastiskt och därför är det naturligt att personer över 45 år kan få svårare att se i mörker.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Efter cirka 45 års ålder ökar svårigheterna eftersom ögat successivt blir mindre elastiskt. Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera sin syn så att man alltid har de synhjälpmedel som krävs för att vara säker i trafiken.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Mörkret och mötande fordon som bländar är en utmaning för ögat. Har man dessutom inte tillräckligt bra syn för att köra bil ökar risken för olyckor.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Det finns många saker som kan kontrolleras och åtgärdas innan avresa och under färden både för fordonet och för föraren. Här är sju bra och enkla tips för att se och synas i trafiken i jul.
Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen
När det kommer till mörkerseende är det kliniskt naturligt att man efter 45 år får svårare att se i mörker. När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Med åldern blir ögat också mindre elastiskt och därför är det naturligt att personer över 45 år kan få svårare att se i mörker.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Såväl förare som fordon måste vara i så god kondition att de klarar svårare förhållanden med mörker, snö och regn. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen
Rent kliniskt är det naturligt att synen förändras över tid och därför är det viktigt att testa synen regelbundet. Det är svårt att själv upptäcka synförsämringar, eftersom de ofta kommer gradvis med åldern. Att införa obligatoriska syntester i samband med körkortsförnyelsen skulle öka trafiksäkerheten i Sverige.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Såväl förare som fordon måste vara i så god kondition att de klarar svårare förhållanden med mörker, snö och regn. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen
Såväl förare som fordon måste vara i så god kondition att de klarar både normala och svårare förhållanden med mörker, snö och regn. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen
När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Med åldern blir ögat också mindre elastiskt och därför är det naturligt att personer över 45 år kan få svårare att se i mörker.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Det är inte helt lätt att upptäcka synfel hos barn. De är många gånger väldigt duktiga på att anpassa sig till sin förmåga och de vet inte om de ser bra eller dåligt. Därför är det viktigt att föräldrar och personal som arbetar med barn känner till tecken på synnedsättning. Om vi kan öka kännedomen om de vanligaste tecknen har vi kommit väldigt långt. Det kommer att innebära att fler barn kan se bättre och blir av med sina synproblem, vilket i sin tur kommer att leda till minskade problem med att exempelvis lära sig läsa och skriva.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Oupptäckt synnedsättning kan begränsa barnets utveckling i skolan så väl som socialt. Därför är det mycket viktigt att identifiera synproblem så tidigt som möjligt. Det finns även studier som visar att barn som får hjälp tidigt kan få tillbaka en fullgod syn när ögat fortsätter att utvecklas om rätt synhjälpmedel sätts in i tid.
Rebecka Rane
Starka färger inspirerar oss den här hösten och man kan se att den rosa färgskalan sticker ut lite extra. 80- och 90-talet är verkligen tillbaka med de knalliga färgerna. Friluftstrenden fortsätter att vara stark även inom modet och vi ser många naturnära bågar i både färger och material, men också de som har fokus på funktion.
Paulina Håkansson, diplomerad glasögonstylist på Synoptik
Vi är oerhört stolta över att kunna vara en del av Håll Sverige Rent-dagarna 2022. Över 200 000 personer har anmält sig till Håll Sverige Rents skräpplockardag och vi på Synoptik vill vara med och göra det vi kan för ett renare Sverige med mindre skräp i naturen. Därför är det fantastiskt att gensvaret i organisationen är så stort och jag vet att vi är många från Synoptik som i dag hjälper till därute.
Marielle Wernoltz, Marketing Manager på Synoptik
Vi ser tyvärr samma trend i alla åldrar, närsyntheten ökar för såväl barn som vuxna. Att upptäcka myopi hos barn tidigt är viktigt för att kunna korrigera synen med rätt synhjälpmedel så som glasögon eller kontaktlinser. Vad många inte vet är att det nu finns kontaktlinser som kan bromsa utvecklingen av närsynthet om man upptäcker problemet i tid. Men det är inte helt lätt att som förälder upptäcka synfel hos barn. De är många gånger väldigt duktiga på att anpassa sig till sin förmåga och de vet inte om de ser bra eller dåligt. Därför är det viktigt att föräldrar och personal som arbetar med barn känner till tecken på synnedsättning.
Rebecka Rane, leg. optiker på Synoptik
Det är viktigt att inte låta små barn tillbringa för lång tid framför skärmen. Det är bättre med kortare stunder fler gånger under dagen än en längre stund. Ju större skärm desto bättre. Ofta sitter man längre ifrån en stor TV än när man håller i en mobiltelefon framför näsan. Det är också viktigt att försöka få barnen att titta upp från skärmen med jämna mellanrum, titta ut genom fönstret på något långt bort för att hjälpa ögonen att arbeta.
Rebecka Rane
– MiSight, som vår endagslins heter, har två syften: att ge barnet skarp syn samtidigt som den bromsar försämringen av närsyntheten. Kontaktlinser ger dessutom barnen en frihetskänsla och en större trygghet, framför allt vid utövande av sport.
Martin Lingvall, optiker och specialist på närsynthet på CooperVision som tillverkar MiSight
Det är inte helt lätt att upptäcka synfel hos barn. De är många gånger väldigt duktiga på att anpassa sig till sin förmåga och de vet inte om de ser bra eller dåligt. Därför är det viktigt att föräldrar och personal som arbetar med barn känner till tecken på synnedsättning. Om vi kan öka kännedomen om de vanligaste tecknen har vi kommit väldigt långt. Det kommer att innebära att fler barn kan se bättre och blir av med sina synproblem, vilket i sin tur kommer att leda till minskade problem med att exempelvis lära sig läsa och skriva.
Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik
Vi är väldigt glada över att intresset för boken varit så stort. Många föräldrar har kommit in till våra butiker bara för bokens skull och vi har fått många bevis för att den har hjälpt barn. Vår kamp fortsätter för att barnen ska få bästa möjliga skolstart med bra syn för lärande och lek.
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik
Oupptäckt synnedsättning kan begränsa barnets utveckling i skolan så väl som socialt. Därför är det mycket viktigt att identifiera synproblem så tidigt som möjligt. Det finns även studier som visar att barn som får hjälp tidigt kan få tillbaka en fullgod syn när ögat fortsätter att utvecklas om rätt synhjälpmedel sätts in i tid.
Rebecka Rane