Årets Synbesiktning visar att skånska bilister har en stark övertro på sin syn – 94 procent är för att lagstadga kontinuerliga synkontroller

Synbesiktningen 2017 – Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen – visar att var sjätte bilist i Skåne län har trafikfarlig syn*. Samtidigt tycker nio av tio att de har tillräckligt bra syn för att köra säkert i trafiken.
94 procent av skåningarna vill att kontinuerliga synkontroller i samband med förnyelse av körkort ska lagstadgas.

I år genomfördes Synbesiktningen den 19-22 oktober. Det är den nionde i ordningen, där 2 479 bilister svarade på frågor om syn och bilkörning och 1 895 av bilisterna gjorde ett syntest.

Synbesiktningen 2017 visar att 18 procent av bilisterna i Skåne län har en synskärpa som blir oskarp på en till två meters avstånd och därmed utgör en direkt trafikfara. 10 procent hade inte ens klarat av dagens synkrav vid ansökan om körkortstillstånd. Detta är samma siffror som rikssnittet för svenska bilister.

– Eftersom synen förändras gradvis är det inte konstigt att många har en övertro på sin syn. Det som är alarmerande är att 18 procent av Sveriges bilister har en synskärpa som är direkt trafikfarlig. För att vi ska få en säkrare trafikmiljö räcker det inte att investera i hårda faktorer så som vägräcken och säkrare bilar, säger marknadschefen på Synoptik, Lottie Funck Ekelund.

Enligt Synbesiktningen 2017 vill också 94 procent av Skåne läns bilister lagstadga om synkontroller vid körkortsförnyelsen vart tionde år. I Sverige gör man idag bara synundersökningar vid ansökan om körkortstillstånd, efter det görs inga kontroller. I de flesta EU-länder genomför man återkommande synkontroller på bilister efter att de har tagit körkort.

– Att vår undersökning år efter år visar att så många bilister ser så dåligt i trafiken är skrämmande. Vi vill med Synbesiktningen uppmärksamma synens betydelse för bilkörning och hur viktigt det är att regelbundet kontrollera sin syn för att vara en så säker förare som möjligt, säger Bilprovningens kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren.

Kort om Synbesiktningens resultat för svenska bilister:

  • 91 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (94 % män, 88 % kvinnor)
  • 18 procent har en trafikfarlig synskärpa
  • 10 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav
  • 93 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse
  • 67 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart tredje år
  • 87 procent tycker att yrkeschaufförer bör kontrollera synen minst vart tredje år
  • 19 procent hade glasögon eller linser som villkor när de tog sitt körkort
  • 81 procent har någon form av synfel och 56 procent använder normalt glasögon eller linser

För samlad statistik från Synbesiktningen 2017 och mer information om undersökningen, se bilaga.

* Med trafikfarlig syn menas en syn som blir oskarp på en till två meters avstånd. Se Synbesiktningens pressrum för mer fakta om undersökningen, pressmeddelanden och bilder.

För mer information:
Helene Hjertberg, legitimerad optiker, Synoptik, tfn +46 (0)8-440 88 40, +46 (0)70-236 89 94,
e-post: hhj@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen, tfn: +46 (0)70-687 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Rebecca Sinnerstedt, presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, tfn +46 (0)70-575 09 55,
e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se

Vad är Synbesiktningen?
Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 9 år har totalt cirka 22 000 syntester genomförts. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då körförhållandena ofta är extra svåra och kraven på bilförarnas syn därmed ökar. För mer information, besök www.synbesiktningen.se

Kort om Synoptik
Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över en miljard en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 6000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se

Kort om Bilprovningen
Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 98 stationer och 600 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2016 omsatte företaget 654 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Taggar:

Om oss

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 135 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

– Eftersom synen förändras gradvis är det inte konstigt att många har en övertro på sin syn. Det som är alarmerande är att 18 procent av Sveriges bilister har en synskärpa som är direkt trafikfarlig. För att vi ska få en säkrare trafikmiljö räcker det inte att investera i hårda faktorer så som vägräcken och säkrare bilar.
Lottie Funck Ekelund, marknadschef på Synoptik
– Att vår undersökning år efter år visar att så många bilister ser så dåligt i trafiken är skrämmande. Vi vill med Synbesiktningen uppmärksamma synens betydelse för bilkörning och hur viktigt det är att regelbundet kontrollera sin syn för att vara en så säker förare som möjligt.
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen