• news.cision.com/
  • Synoptik/
  • John från Linköping hemma från hjälpresan till Bolivia – har provat ut 3 849 glasögon med Optiker utan gränser

John från Linköping hemma från hjälpresan till Bolivia – har provat ut 3 849 glasögon med Optiker utan gränser

Report this content

John Godoy, som bor i Linköping och arbetar som optiker på Synoptik, har nu kommit hem från biståndsorganisationen Optiker utan gränsers hjälpresa till Bolivia. Under nio dagar i april har John och nio kollegor rest runt med tusentals glasögon i bagaget för att hjälpa medmänniskor med synundersökningar och glasögon. Resultatet: 2 397 synundersökningar och 3 849 utdelade glasögon vilket ger helt nya förutsättningar för många i Bolivia att klara sitt arbete och gå i skolan.

John är, tillsammans med Synoptik, initiativtagare till Optiker utan gränser och var en av tio optiker och assistenter som åkte till Bolivia för att hjälpa befolkningen till en bättre synhälsa.
– I Bolivia är behovet av synhjälpmedel stort. Ofta glöms behovet av optiker bort inom biståndsarbete men jag anser att det är otroligt viktigt att se bra för att kunna studera, utbilda sig och jobba, säger John Godoy, optiker på Synoptik.

I år var det många äldre människor som sökte sig till Optiker utan gränser för att få hjälp med sin syn.
– För många äldre var det första gången de fick glasögon vilket spred mycket glädje hos dem. De kunde bland annat äntligen se sina barnbarn ordentligt och också lättare kunna utföra sitt handarbete. Att bli mer oberoende av andra och slippa be om hjälp varje gång de vill trä nålen på tråden, var till stor glädje, säger John.

De insamlade glasögonen hjälpte även många i Bolivia att kunna klara sitt arbete bättre. John träffade många chaufförer som hade en så dålig synhälsa att de inte skulle få köra utan glasögon i Sverige.   
– Efter synundersökningar och utprovade glasögon har vi kunnat ge chaufförerna en mer trafiksäker syn och känna sig trygga på jobbet, säger John.

Inför resan skänkte svenska folket hela 74 073 par glasögon via Synoptiks butiker runt om i landet. De glasögon som inte överlämnades i Bolivia går vidare till Vision For All, en svensk biståndsorganisation som också är startad av John Godoy, som Optiker utan gränser samarbetar med.

Inför årets biståndsresa till Bolivia hade John förberett en manual som skulle underlätta för kommunala hälsoarbetare att fortsätta utföra enklare synundersökningar efter att Optiker utan gränser lämnat dem och därmed tidigt kunna upptäcka tecken på försämrad syn hos befolkningen.
–Jag introducerade manualen för 25 lokala hälsoarbetare från Röda Korset som hade anmält intresse för att fortsätta arbetet med synhälsa i Bolivia. De var taggade på projektet och vi hoppas att det fungerar smidigt att anteckna patienter med dålig syn och se till att de får chans att komma till en optiker i regionen. Jag hoppas återvända till Bolivia i vinter för att följa upp hur det har gått med projektet, säger John.

Optiker utan gränser har tidigare bland annat besökt Peru, Bolivia, Guatemala och Nicaragua, och har sammanlagt hjälpt cirka 25 400 medmänniskor. Nästa resa planeras till våren 2020. Synoptik tar tacksamt emot begagnade glasögon och solglasögon i alla butiker året runt.

Fakta om världens syn**

  • Över 250 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, en siffra som väntas öka i framtiden.
  • 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas. Glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning.
  • Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.

Optiker utan gränser i siffror

  • Optiker utan gränser har under åren samlat in över 424 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt.
  • Totalt har Optiker utan gränser hjälpt drygt 25 390 medmänniskor att se bättre.
  • Av dem man hjälper är cirka 60 procent kvinnor. En majoritet har aldrig ägt ett par glasögon tidigare.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen till ett liv utan synfel. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som hjälper till med lokala kontakter och bistår i arbetet. För mer information, www.synoptik.se

**Länk till fakta från WHO om synfel runt om i världen
Länk till Optiker utan gränsers pressrum

För mer information:
John Godoy, optiker på Synoptik i Linköping, tfn: +46 (0)70-222 56 70, e-post: john.joseph.godoy@gmail.com
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Anders Ekhammar, tfn: +46 (0)707 46 25 79,
e-post: anders.ekhammar@perspective.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar