Kunskapsluckor hos föräldrar: 7 tecken på att ditt barn kan ha synfel

Report this content

Cirka en miljon barn* börjar den här veckan grundskolan och för många kommer det bli en utmaning att hänga med i studierna. En av orsakerna kan vara att barnet inte ser ordentligt. Stora Synundersökningen 2019** gjord av Synoptik i samarbete med Novus visar att det finns kunskapsluckor hos föräldrarna om vilka tecken som kan tyda på att deras barn har synfel.

Undersökningen visar bland annat att endast 29 procent av papporna ser ”barnet sitter nära tv:n” som ett tecken på att barnet kan ha ett synfel. Hos mammorna är motsvarande siffra 44 procent.

Ett barn som har synproblem kan riskera att hamna efter i utvecklingen och få svårigheter med sin motorik, inlärning och koncentrationsförmåga. Om barnet ser suddigt under en längre tid kan synen försämras snabbare. I Europa är det tre gånger fler barn som är närsynta än för 60 år sedan och inget tyder på att trenden ska vända.
– Det är inte alltid som barn säger till att de inte ser ordentligt eftersom de inte har möjlighet att avgöra om de ser annorlunda än vad andra gör. Ser barnet dåligt i klassrummet ökar risken för att barnet börjar tycka att skolan är tråkig eller för svår. Synhjälpmedel är en enkel lösning till god synhälsa och numera kan alla barn och unga under 20 år få ekonomiskt stöd till glasögon genom landstingets glasögonbidrag, säger Maja Kalm Henefalk, optiker på Synoptik i Linköping.

7 tecken på att ditt barn kan ha synfel

  1. Kisar, lägger huvudet på sned, eller stänger ena ögat när de läser eller tittar på tv.
  2. Håller föremål tätt intill ögonen för att se ordentligt eller sitter nära tv:n.
  3. Visar ointresse eller oförmåga att koncentrera sig.
  4. Klagar på huvudvärk.
  5. Har svårigheter vid läsning. Barnet läser långsamt eller blandar ihop bokstäver som till exempel n och u, p och b, d och b.
  6. Klagar på att texten blir dubbel eller hoppar.
  7. Skelar.

Stora Synundersökningen visar även att föräldrar till yngre barn (1-5 år) är mer observanta (66 %) på om barnet kisar, mot totalen (60 %), medan föräldrar till äldre barn (6-11 år) i högre grad (75 %) ser huvudvärk som ett tecken på att barnet eventuellt har ett synfel, mot totalen (69 %).

– Det är bra om föräldrar är medvetna om tecken som kan tyda på att barnet inte ser ordentligt. Då kan problem upptäckas i tid och snabbt åtgärdas med synhjälpmedel. Närsynthet hos barn ökar i Sverige och det är ett problem som vi måste ta på allvar. I dag finns det många studier som visar att närsynthet, även kallat myopi, kan bromsas hos barn genom att använda rätt styrka på kontaktlinser och glasögon. Det är också viktigt att barnen gör regelbundna synundersökningar – gärna varje år, säger Maja Kalm Henefalk.

Synundersökningar för barn
Synundersökningar som görs på Barnavårdscentralen när barnen är små, är en mycket generell synkontroll som inte säkerställer mindre synnedsättningar. De synundersökningar som görs i skolan fokuserar främst på att undersöka synförmågan på långt håll genom en enklare synkontroll med syntavla. Endast ögonläkare får göra synundersökning på barn upp till sju år. Från åtta år får legitimerade optiker undersöka barnets synförmåga.

* Källa: Skolverket

** Stora synundersökningen 2019 från Synoptik är en kvantitativ webundersökning gjord i samarbete med Novus. Den innehåller attitydfrågor och fakta kring användandet av glasögon, linser och solglasögon för både barn och vuxna. Resultatet som presenteras här är en del av den totala undersökningen. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten, 18-79 år med nedbrytning på föräldrar till barn på 15 år eller yngre. Totalt har 2307 intervjuer genomförts under perioden 21–28 mars 2019. Deltagarfrekvensen är 61 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

För mer information:
Maja Kalm Henefalk, legitimerad optiker Synoptik, tfn: +46 (0)13-14 18 10, e-post: mkl@synoptik.se

Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se

Pressansvarig och bilder för fri publicering kontakta:
Anders Ekhammar, tfn: +46 (0)70-746 25 79, e-post:
anders.ekhammar@perspective.se


Se bilaga för mer statistik och information om undersökningen.

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Taggar:

Prenumerera

Citat

Det är inte alltid som barn säger till att de inte ser ordentligt eftersom de inte har möjlighet att avgöra om de ser annorlunda än vad andra gör. Ser barnet dåligt i klassrummet ökar risken för att barnet börjar tycka att skolan är tråkig eller för svår. Synhjälpmedel är en enkel lösning till god synhälsa och numera kan alla barn och unga under 20 år få ekonomiskt stöd till glasögon genom landstingets glasögonbidrag.
Maja Kalm Henefalk, optiker på Synoptik i Linköping