• news.cision.com/
  • Synoptik/
  • Optiker utan gränser har delat ut 3390 glasögon till medmänniskor i Peru – tack till alla som har donerat sina gamla glasögon

Optiker utan gränser har delat ut 3390 glasögon till medmänniskor i Peru – tack till alla som har donerat sina gamla glasögon

Report this content

Optiker utan gränser, en biståndsorganisation startad av Synoptik, har just kommit hem från sin åttonde hjälpresa. I år gick resan till Peru där man med glasögon skänkta av svenska folket kunnat hjälpa barn och vuxna till god syn och ett bättre liv. Under nio dagar i april har ett team på sju optiker och assistenter gjort 2043 synundersökningar och delat ut 3390 glasögon. Nu vill man tacka alla som skänkt sina glasögon och gjort detta möjligt.

– Detta var åttonde hjälpresan för Optiker utan gränser, och för varje år och varje plats vi besöker får vi bevis på hur stor skillnad ett par fungerande glasögon gör. Samtidigt är glasögon för många en för dyr utgift och på vissa håll finns knappt möjlighet att träffa en optiker. Så all den tacksamhet och glädje vi mött vill vi skicka vidare till alla som skänkt sina glasögon och gett dem ett nytt liv, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik.  

Detta var tredje gången Optiker utan gränser besökte Peru, vilket gjorde att man fick chansen att träffa några av dem man hjälpt tidigare år. Bland annat femåriga Amanda vars glasögon stoppar hennes skelning, samt Mario och Wilfredo som båda kunnat utföra sina jobb som skräddare och fiskare tack vare glasögonen de fått.
– Vi fick ett så fint och positivt mottagande. Många har inte råd att gå till en optiker, många lever med ögonsjukdomar och synfel utan att få hjälp. Jag kommer speciellt ihåg en man som började gråta när han fick på sig sina glasögon, säger Emelie Steirud, optiker från Göteborg.

Optiker utan gränser har tidigare bland annat besökt Bolivia, Guatemala och Nicaragua, och har sammanlagt hjälpt 23 172 medmänniskor till ett liv utan synfel. Nästa resa planeras till våren 2019. Synoptik tar tacksamt emot begagnade glasögon och solglasögon i alla butiker året runt.

Optiker utan gränsers team i Peru:

John Godoy Linköping
Anna Huhtala-Halldén Gävle
Tanja Håkansson Malmö
Evelina Sidenbäck Vimmerby
Emelie Steirud Göteborg
Sarah Tranquist Kalmar
Josefine Uhac Västerås

Fakta om världens syn**

  • Över 250 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, en siffra som väntas öka i framtiden.
  • 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas. Glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning.
  • Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.

Optiker utan gränser i siffror

  • Optiker utan gränser har under åren samlat in cirka 350 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt.
  • Totalt har Optiker utan gränser hjälpt drygt 23 000 medmänniskor att se bättre.
  • Av dem man hjälper är cirka 55 procent kvinnor. En majoritet har aldrig ägt ett par glasögon tidigare.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen till ett liv utan synfel. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som hjälper till med lokala kontakter och bistår i arbetet. För mer information, www.synoptik.se

**Länk till fakta från WHO om synfel runt om i världen
Länk till Optiker utan gränsers pressrum

För mer information:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Rebecca Sinnerstedt, tfn: +46 (0)70-57 50 955, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Detta var åttonde hjälpresan för Optiker utan gränser, och för varje år och varje plats vi besöker får vi bevis på hur stor skillnad ett par fungerande glasögon gör. Samtidigt är glasögon för många en för dyr utgift och på vissa håll finns knappt möjlighet att träffa en optiker. Så all den tacksamhet och glädje vi mött vill vi skicka vidare till alla som skänkt sina glasögon och gett dem ett nytt liv.
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik