Skånska bilister ser sämre i trafiken än rikssnittet

Var femte bilist (19 procent) i Skåne har trafikfarlig* syn. Det är högre än genomsnittet för riket i övrigt, där andelen ligger på 17 procent. Det visar Synbesiktningen 2018, Sveriges största syntest av bilförare, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen.

I oktober 2018 genomfördes Synbesiktningen för tionde gången. I samband med besiktningen hos Bilprovningen svarade 1 475 bilister, varav 189 från Skåne län, på attitydfrågor och lät testa sin syn samt mäta eventuella synhjälpmedel. Resultatet visar att 17 procent av Sveriges bilister har trafikfarlig syn, vilket innebär att de ser suddigt på två meters avstånd. Andelen är högre i Skåne län, 19 procent, motsvarande var femte bilist.

– Att var femte bilist ser suddigt redan vid två meters håll – ungefär där motorhuven slutar – är oroväckande för Skånes trafik. Många har en övertro på sin syn, vilket inte är så konstigt då den förändras gradvis och det kan ta ett tag innan man upptäcker det, säger Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor på Synoptik.

I Sverige finns inget lagkrav om synkontroll efter att man tagit sitt körkort, till skillnad från många andra länder i Europa. Synbesiktningen visar att 90 procent av de tillfrågade är för ett införande av lagstadgade synkontroller i samband med körkortsförnyelse. I Skåne är andelen 88 procent.

– Oavsett om man kör mycket på landsvägar i mörker med risk för vilt, eller i stan med bländande medtrafikanter och många cyklister och fotgängare, är det viktigt att kunna se och agera i tid vid eventuellt riskfyllda situationer, säger Bilprovningens kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren.

  Bilister med trafikfarlig* syn För lagstadgade synkontroller
Resultat på riksnivå 17 % 90 %
Stockholm län 13 % 88 %
Västra Götalands län 19 % 92 %
Skåne län 19 % 88 %

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2018

  • 93 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert (95 % män, 91 % kvinnor)
  • 17 procent har en trafikfarlig synskärpa
  • 10 procent har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav
  • 90 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse
  • 59 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 45 års ålder eller tidigare.
  • 69 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart tredje år för att köra trafiksäkert.

För samlad statistik från Synbesiktningen 2018 och mer information om undersökningen, se bilaga.

* Med trafikfarlig syn menas en syn som blir oskarp på en till två meters avstånd, även med eventuella glasögon eller linser.

Se Synbesiktningens pressrum för mer fakta om undersökningen, pressmeddelanden och bilder.

För mer information:
Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor på Synoptik, tfn: +46 (0)72- 537 46 00, e-post: ate@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen, tfn: +46 (0)70-687 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, tfn +46 (0)70-746 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se

Vad är Synbesiktningen?
Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 10 år har totalt cirka 24 000 syntester genomförts. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då körförhållandena ofta är extra svåra och kraven på bilförarnas syn därmed ökar. För mer information, besök www.synbesiktningen.se

Kort om Synoptik
Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 135 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se

Kort om Bilprovningen
I mer än 50 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Dessutom vill vi vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Med 98 stationer och cirka 600 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2017 omsatte företaget 677 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Om oss

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Prenumerera

Citat

Oavsett om man kör mycket på landsvägar i mörker med risk för vilt, eller i stan med bländande medtrafikanter och många cyklister och fotgängare, är det viktigt att kunna se och agera i tid vid eventuellt riskfyllda situationer.
Bilprovningens kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren