Sveriges största syntest visar att bilister i Västernorrland ser bäst – här är de fem bästa länen

Synbesiktningen, ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, presenterar nu statistik som visar att bilister i Västernorrlands län ser bäst i undersökningen. Hela 92 procent av bilisterna har en trafiksäker syn. Därefter kommer Västra Götalands län, Västmanlands län, Stockholms län och Hallands län. Sämst i landet ser bilisterna i Norrbottens län där 32 procent har en direkt trafikfarlig syn. Se filmen och upplev själv hur var sjätte svensk bilist ser.

I början av november genomfördes Synbesiktningen där 2 734 svenska bilister från tio olika län svarade på frågor om syn och bilkörning. 2 205 av bilisterna testade även sin syn, av dessa kom 85 från Västernorrland.

Bilister i Västernorrland ser inte bara bra utan är också noga med att kontrollera sin syn regelbundet. Varannan bilist från Västernorrland kontrollerar sin syn vart tredje år vilket är klart bäst av de tio län som är med i undersökningen.

I genomsnitt har 17 procent av Sveriges bilister så stora differenser mellan sin syn-, glasögon- eller linsstyrka och den de borde ha att de utgör en direkt trafikfara. I Västernorrland är motsvarande siffra 8 procent vilket är bäst i undersökningen.

De här bilisterna hade 30 procent nedsatt synskärpa eller mer, vilket innebär att synskärpan börjar försämras på en till två meter. Samtidigt visar undersökningen att nära var fjärde svensk bilist endast undersöker synen vart tionde år.

Här ser bilister bäst

1. Västernorrlands län (92 %)
2. Västra Götalands län (91 %)
3. Västmanlands län (88 %)
4. Stockholms län (86 %)
5. Hallands län (84 %)

*Tio av Sveriges län är representerade i undersökningen


– Synen förändras gradvis och många inser inte hur stora synfel de faktiskt har. Har man haft felfri syn hela livet skaffar man kanske bara ett par läsglasögon när man blir äldre utan att kontrollera hur synen förändrats på långt håll. I Sverige har vi idag inte obligatoriska syntester för bilister som förnyar sitt körkort vilket gör att alltför många kör med trafikfarlig syn, säger Helene Hjertberg, legitimerad optiker på Synoptik i Stockholm.

– Bilprovningen månar inte bara om säkra fordon, utan också om säkra förare. Statistiken från årets synbesiktningskampanj bekräftar än en gång behovet av att uppmärksamma förare om vikten av regelbundna synkontroller för att köra så trafiksäkert som möjligt, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

För samlad statistik från undersökningen, se bilaga.

Se filmen
och upplev själv hur var sjätte svensk bilist ser.

För mer information:

Helene Hjertberg
, legitimerad optiker, Synoptik, tfn +46 (0)8-440 88 40, +46 (0)70-236 89 94,
e-post: hhj@synoptik.se
Benny Örnerfors
, vd, Bilprovningen, tfn: +46 (0)73-688 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se
Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, Bilprovningen, tfn: +46 (0)70-687 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se
Olof Mattsson
, Presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, tfn: +46 (0)70-958 96 31,
e-post: olof.mattson@perspective.se

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under 5 år har totalt 18 000 syntester genomförts på Bilprovningens stationer och i Synoptiks butiker. Resultatet har visat att omkring var sjätte bilist har en syn som är direkt trafikfarlig. Synbesiktningen genomförs under den period på året då kraven på bilförarna ökar som mest: väglag, regn och mörker gör att det är extra krävande att köra bil under senhösten.

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 100 butiker en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är en del av GrandVision B.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 5000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Kort om Bilprovningen

Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Med 92 stationer och 650 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2013 genomförde företaget närmare 2,5 miljoner besiktningar och omsatte 785 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Taggar:

Om oss

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med över 7.400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.