Syna Ögat hos Synoptik och se kroppens hälsotillstånd

Ögonen sägs vara själens spegel, men ögonen kan även spegla kroppens hälsotillstånd. Nu lanserar Synoptik en utökad synundersökning, Syna Ögat, som i tillägg till en vanlig synundersökning kan upptäcka tidiga tecken på några vanliga sjukdomar, genom att analysera ögats insida. Med hjälp av så kallad ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning kan optikern se ytterst små förändringar och tidiga tecken på exempelvis diabetes, högt blodtryck och grön starr.

– Det är en fantastisk teknik som möjliggör att vi med en enkel och snabb undersökning kan upptäcka förändringar tidigt, vilket i sin tur gör att kunden kan få vård innan de ens märkt symptomen själva, säger Awet Tesfamariam chef för kliniska frågor på Synoptik.

Syna Ögat, som konceptet kallas hos Synoptik, bygger på att samtliga butiker använder en funduskamera för ögonbottenfotografering, en synfältsmätare och en tryckmätare vid varje synundersökning. Bilder och resultat analyseras sedan av legitimerade optiker. Ögats insida är ett av få ställen på kroppen där man kan se riktigt tunna blodkärl och genom dessa kan man upptäcka första tecknen på flera sjukdomar.
– Det är som en liten hälsokoll. De allra flesta kommer hit och får bekräftat att allt ser bra ut och går glada och trygga härifrån med den vetskapen. De få gånger det händer att vi upptäcker något avvikande får kunden en remiss till rätt instans omgående och en utredning kan sättas igång snabbt, säger Awet Tesfamariam.

Med hjälp av Syna Ögat kan många olika åkommor upptäckas i tidigt skede. Exempelvis diabetes, grön starr, förändring på gula fläcken samt hjärt- och kärlsjukdomar så som högt blodtryck och proppar. Många av dessa åkommor är viktiga att upptäcka i tid, för att enklare kunna behandla och bromsa utvecklingen. En del av sjukdomarna har dessutom en ärftlig komponent, och undersökningen blir därför en trygghet för dem som har sjukdomen i släkten. Förändringar i ögat kan enkelt analyseras genom att jämföra med kundens tidigare bilder då alla bilder sparas i journalen över tid.
– Den nya synundersökningen kräver mer av våra optiker och vi har under året utbildat vår personal för att kunna göra riktiga bedömningar utifrån de bilder vi tar på ögat. I tillägg har vi experter på vårt servicekontor och ute i landet som hjälper till när optikern känner sig tveksam. Det gör att vi kan säkerställa att vi gör en korrekt bedömning i varje enskilt fall, säger Awet Tesfamariam.

Synoptik ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Från september är Syna Ögat standardundersökningen i alla Synoptiks butiker runt om i landet.

För mer information:
Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor Synoptik, tfn: +46 (0)72 537 46 00, e-post: ate@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Rebecca Sinnerstedt, tfn: +46 (0)70-575 09 55, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Taggar:

Om oss

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är en fantastisk teknik som möjliggör att vi med en enkel och snabb undersökning kan upptäcka förändringar tidigt, vilket i sin tur gör att kunden kan få vård innan de ens märkt symptomen själva.
Awet Tesfamariam, chef för kliniska frågor på Synoptik.