Tanja från Malmö hemma från hjälpresan till Peru – har delat ut 3390 glasögon med Optiker utan gränser

Tanja Håkansson, som bor i Malmö och arbetar som optikerassistent i Synoptiks butik i Ystad, har nu kommit hem från biståndsorganisationen Optiker utan gränsers hjälpresa till Peru. Under nio dagar i april har Tanja och sex kollegor rest runt med tusentals glasögon i bagaget för att hjälpa medmänniskor med synundersökningar och glasögon. Resultatet: 2043 synundersökningar och 3390 utdelade glasögon vilket ger helt nya förutsättningar för många peruaner att klara sitt arbete och gå i skolan.

– Det var fantastiskt, både tuffare och mer givande än vad jag trodde. Man hade velat prata mer med alla vi träffade, men vi behövde vara snabba för att hinna hjälpa så många som möjligt under tiden vi var där, säger Tanja.

Något som verkligen berörde Tanja var de många äldre människor de träffade som hade väldigt dålig syn.  
– Några såg så dåligt att de nästan var blinda, och de började gråta när de fick på sig glasögonen. Även om de nu bara kunde se konturer igen så gjorde glasögonen så stor skillnad för dem, säger Tanja. 

Inför resan skänkte svenska folket hela 73 948 par glasögon via Synoptiks butiker runt om i landet. De glasögon som inte överlämnades i Peru går vidare till Vision For All, en svensk biståndsorganisation startad av John Godoy, som Optiker utan gränser samarbetar med.

Optiker utan gränser har tidigare bland annat besökt Bolivia, Guatemala och Nicaragua, och har sammanlagt hjälpt 23 172 medmänniskor. Nästa resa planeras till våren 2019. Synoptik tar tacksamt emot begagnade glasögon och solglasögon i alla butiker året runt.

Fakta om världens syn**

  • Över 250 miljoner människor beräknas ha nedsatt syn, en siffra som väntas öka i framtiden.
  • 80 procent av alla synnedsättningar kan avhjälpas eller förebyggas. Glasögon är fortfarande det bästa och mest tillgängliga hjälpmedlet för detta eftersom just okorrigerade brytningsfel är den främsta orsaken till måttlig och svår synnedsättning.
  • Grå starr är den vanligaste orsaken till blindhet i medel- och låginkomstländer. Grå starr kan förebyggas med solglasögon.

Optiker utan gränser i siffror

  • Optiker utan gränser har under åren samlat in cirka 350 000 glasögon. De som inte använts under resorna har skänkts vidare till Vision For All för att ingå i andra biståndsprojekt.
  • Totalt har Optiker utan gränser hjälpt drygt 23 000 medmänniskor att se bättre.
  • Av dem man hjälper är cirka 55 procent kvinnor. En majoritet har aldrig ägt ett par glasögon tidigare.

Vad är Optiker utan gränser?
Optiker utan gränser är en biståndsorganisation startad av Synoptik som hjälper människor i tredje världen till ett liv utan synfel. Via Synoptiks butiker samlas begagnade glasögon in som under årliga hjälpresor skänks till behövande. Synoptiks optiker och assistenter genomför synundersökningar och utprovningar av glasögon på plats. Samarbetet sker med Vision For All, en svensk biståndsorganisation som hjälper till med lokala kontakter och bistår i arbetet. För mer information, www.synoptik.se

**Länk till fakta från WHO om synfel runt om i världen
Länk till Optiker utan gränsers pressrum

För mer information:
Tanja Håkansson, optikerassistent Synoptik i Ystad, tfn: +46 (0)73-936 73 51
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, tfn: +46 (0)73-523 40 22,  e-post: lfe@synoptik.se
Bilder för fri publicering kontakta: Rebecca Sinnerstedt, tfn: +46 (0)70-57 50 955, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se

 

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Taggar:

Om oss

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 140 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med över 7.400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det var fantastiskt, både tuffare och mer givande än vad jag trodde. Man hade velat prata mer med alla vi träffade, men vi behövde vara snabba för att hinna hjälpa så många som möjligt under tiden vi var där.
Tanja Håkansson, optikerassistent från Synoptik Ystad som åkte med Optiker utan gränser till Peru 2018