Vägombudens syn testas inför granskning av Sveriges vägnät – fortsatt samarbete med Synoptik

För andra året i rad syncertifieras Motormännens vägombud av Synoptik. Den 1 juni startar deras årliga vägombudskampanj där information om kvalitet och trafiksäkerhet på Sveriges vägar samlas in. Innan dess ska cirka 70 förare, som kommer att köra de 12 vägombudsbilarna runt om i landet, syncertifieras för att säkerställa att de har en trafiksäker syn.  

– Det är självklart att vi fortsätter med det här samarbetet. Vi som ska granska trafiksäkerheten på våra svenska vägar måste se till att själva vara säkra i trafiken. Synen är en av flera faktorer i det, säger Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

Motormännen har sedan 1950-talet årligen gett sig ut för att granska Sveriges vägar och möta och hjälpa trafikanter. Informationen som vägombuden samlar in är ett viktigt underlag för det kontinuerliga trafiksäkerhetsarbetet. De fel och brister som upptäcks rapporteras direkt till Trafikverket eller aktuella kommuner. I år kommer man som vanligt också genomföra en rad olika undersökningar och kampanjer.

Samtliga förare av vägombudsbilarna syntestas hos Synoptik för att säkerställa att de har god syn eller korrekta synhjälpmedel. Syncertifieringen är en del i ett nationellt samarbete mellan Motormännen och Synoptik.
– Vi är väldigt glada att Motormännen, som själva arbetar med de här frågorna, tar det här på allvar och ser till att deras förare ser bra när de nu ger sig ut för att granska Sveriges vägar och trafikmiljö. Enda gången det finns krav på att testa synen för privatbilister är vid ansökan om körkortstillstånd, detta trots att synen försämras mycket med åldern. Genom Synbesiktningen* vet vi att var sjätte privatbilist har en direkt trafikfarlig syn, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.
Motormännen och Synoptik har sedan tidigare ett nationellt samarbete där alla Motormännens medlemmar bland annat får gratis synundersökning och utbildas om hur viktig synen är för trafiksäkerheten.

Syncertifieringen är en del i ett större projekt där Synoptik uppmärksammar vikten av god syn i trafiken bland annat genom Synbesiktningen, en årlig nationell undersökning som genomförs tillsammans med Bilprovningen. 

*Källa om privatbilisters syn i trafiken: www.synbesiktningen.se

För ytterligare information kontakta:
Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik, tfn +46 (0)73-523 40 22, e-post: lfe@synoptik.se  
Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen, tfn +46 (0)72 078 75 07, e-post: carl.zeidlitz@motormannen.se 
Bilder för fri publicering kontakta:
Rebecca Sinnerstedt, tfn +46 (0)70-575 09 55, e-post: rebecca.sinnerstedt@perspective.se

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 130 butiker och en omsättning över 1.2 miljarder en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7.000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det är självklart att vi fortsätter med det här samarbetet. Vi som ska granska trafiksäkerheten på våra svenska vägar måste se till att själva vara säkra i trafiken. Synen är en av flera faktorer i det.
Carl Zeidlitz, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen