Sveriges tillgängligaste arena 2017

Report this content

Detta är inget pris i bästa syntolkning eller liknade. Detta är ett pris för att uppmuntra arenor och arrangörer att medverka till att en stor grupp människor inte exkluderas på grund av bristande tillgänglighet. 

Det är en sak att arenor skall vara tillgängliga för alla i samhället. Men att komma in genom en dörr och kunna få en plats att sitta på, är en sak i sig. Men att även få uppleva det som visas i lokalen betyder så mycket mer och är inte alltid en självklarhet. 

Att få en plats och sedan inte se eller höra vad som sker är lika med noll. Alla kulturinstitutioner har ett ansvar att tillgängliggöra det som de visar. Detta gäller både museer, kommunala utställningar precis som statsunderstödda kulturinstitutioner.

Här finns dock en snedvridning i samhället, beroende på var man bor och vem som är arrangör. Flera privatteatrar ersätter själva för att deras evenemang på ort och ställe skall vara tillgängligt, även på turné. Flera arrangörer gör likadant, trots att det inte någonstans framgår vems ansvaret är. Även små fria grupper har viljan, men inte alltid den ekonomin som kan behövas. För det är just det, det finns inget tydligt ansvar på vem som skall stå för det ekonomiska. Därför har Riksförbundet Unga med synnedsättning initierat ett öppet brev till riksdagspartierna och där kommit med ett förslag.

På den internationella syntolkningsdagen, 12 mars, som vi på Syntolkning Nu i Sverige initierat, beslutade vi att instifta ett pris till Sveriges tillgängligaste arena 2016.  Det första året visade det sig att Malmöoperan var bäst på tillgänglighet, även om det fanns en del att förbättra. Juryn satte stor vikt på att ledsagare kunde medfölja utan kostnad. Detta i tider då alltfler kommuner kräver att det är den som är i behov av ledsagning som ska stå för ledsagarens kostnader och inte kommunen. 

Via mail och samtal fick vi i år in förslag på sex teatrar runt om i landet. Inga arenor blev nominerade. Kanske beroende det på att de inte själva arrangerar evenemangen, utan anser det vara den inhyrda arrangörens ansvar. Troligen är detta anledningen att ytterst få arenaproduktioner blir tillgängliga, för det är inte deras ansvar.

Till de som nominerats 2017 sändes under februari ut ett formulär för att säkerställa det som sagts om dem. Nästan alla formulär kom sedan tillbaka. Styrelsen i Syntolkning Nu samt flera personer med synnedsättning fick sedan del av de inkomna svaren, utan att veta vem som svarat vad. Det blev institutioner som kom topp tre, men ändå inte fullt tillgängliga. Alla hade återigen något som skilde dem åt. 

Vi hoppas att det nu under 2018 förändras och att alla institutioner, arenor och arrangörer då blir fler och bättre på tillgängligheten. Skyll inte på andra utan visa vägen och att det går.

Motiveringen till Sveriges tillgängligaste arena 2017 lyder:
Till denna arena kan man komma spontant på syntolkningsdagen. De är då behjälpliga med ledsagning, om så skulle behövas. Har man egen ledsagare medföljer hen utan kostnad. Arenan tänker mycket på marknadsföringen kring kommande syntolkade evenemang, vilket syns i annonser och på hemsidan. Arenan har en tillgänglig hemsida. Planeringen kring kommande syntolkningar sker i samarbete med externa organisationer.
Bland de sju arenor som nominerades valde styrelsen för Syntolkning Nu samt Ordföranden i Riksorganisationen Unga med Synnedsättning en som stack ut lite extra. Utan att veta vem som svarat vad lämnade juryns medlemmar ett enhetligt svar.

Valet på 2017 års tillgängligaste arena föll på Norrbottensteatern i Luleå.
Priset kommer delas ut den 4 april, inför syntolkningen dagen efter av ”La strada del amore”

Alexander Öberg, teaterchef, Norrbottensteatern kommenterar utmärkelsen.
Vi på Norrbottensteatern är förstås väldigt glada och mycket hedrade över utmärkelsen. Norrbottensteatern är ju till för alla och därför känns det viktigt att göra vad vi kan för att se till att så många som möjligt också kan ta del av våra föreställningar.

Norrbottensteatern kommer detta spelår erbjuda följande pjäser med syntolkning:
5 april "La strada del amore", 27 april "Dissekering av ett snöfall" samt 27 juni i Gammelstan "En midsommarnattsdröm".

Peter Lilliecrona
Ordförande
Syntolkning Nu i Sverige
0730 34 51 12
peter.lilliecrona@syntolkning.nu

Linus Forsberg          
Ordförande                
Riksorganisationen Unga med synnedsättning  
0729 07 91 33          
linus@ungsyn.se        

Om Syntolkning Nu: 

Föreningen bildades 2010 i Göteborg och verkar över hela landet med att synliggöra olika former av evenemang, såsom teater, bio, arena produktioner och utomhus evenemang. Förutom live syntolkning i arenor och för TV-sändning gör man även ljudspår för syntolkning och uppläst textremsa i samtliga medier. 
I Sverige finns över 120 000 personer med synnedsättning. Föreningen arbetar idag helt utan stöd från samhället för att fler synskadade och andra med behov skall kunna ges möjlighet till att besöka evenemang och få vara med om en syntolkning. Syntolkning Nu samarbetar bland annat med SRF, US och FSBU. 

Om US:
Riksorganisationen Unga med Synnedsättning (US) är Sveriges intressepolitiska organisation för unga med synnedsättning i åldrarna 12-31. US driver frågor om personer med synnedsättnings situation, med målet att gruppen ska kunna leva och verka i samhället på jämlika villkor med fullt seende. En av deras viktigaste frågor är syntolkning. 

Taggar: