Ändringar i valberedningens förslag till årsstämman i TagMaster AB (publ)

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 29 april 2021

Kallelsen till TagMasters årsstämma publicerades 30 mars 2021. Valberedningen för TagMaster har föreslagit nyval av Magdalena Bonde som styrelseledamot. Magdalena Bonde har meddelat att hon inte längre står till förfogande för nyval med anledning av andra uppdrag. I följd härav har valberedningen ändrat sitt tidigare förslag så att nyval av Magdalena Bonde inte längre föreslås, att antalet styrelseledamöter föreslås vara fem samt att styrelsearvodet föreslås justeras ned för att reflektera det färre antalet styrelseledamöter. I övrigt kvarstår valberedningens förslag oförändrat. Vid sammanräkningen av avgivna poströster kommer det att bortses från röster som lämnats på de tillbakadragna förslagen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 11.40 CEST.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar