Dela

Kontakt

 • TagMaster AB
  Kronborgsgränd 11 S-164 46 Kista
  +46 8 632 1950
  http://www.tagmaster.com
 • Citat

  XT-5 är vår mest avancerade integrerade läsare hittills. Den har en avancerad radiokonstruktion med hög uteffekt, automatisk störningshämmare (SJC) och kontroll av antennpolarisation. Det gör att vi stärker vår roll som världsledande på området
  Jonas Svensson, VD TagMaster
  Just nu prioriterar vi att serva våra kunder, att bibehålla våra medarbetare och att minska våra kostnader. Vi följer fortlöpande affärsläget och planerar kontinuerligt för förändrade scenarier
  Jonas Svensson, VD
  Ordern visar att våra produkter och vår teknik ligger i framkant och fler ordrar i Indien är att vänta under 2020. Det ger oss även förutsättningar för att fortsätta investera inom Tolling & Security, som är ett för oss prioriterat applikationsområde
  Jonas Svensson, VD, TagMaster
  Vi ska nu intensifiera marknadsföringen på de marknader som samarbetet gäller för att göra oss mer kända där. Vi har inte fokuserat på dessa marknader tidigare och ser framför oss positiva resultat
  VD, Jonas Svensson
  De tre städerna Abu Dhabi, Muscat och Doha investerar i avancerade lösningarna för ITS och Traffic Management för att förbättra säkerheten och flytet i trafiken. Vi är mycket nöjda med att de har valt vår teknik för att leverera korrekt och tillförlitlig information som dessa lösningar baseras på
  Amine Haoui, CEO, Sensys Networks Inc.
  Vi har tidigare uttryckt vår entusiasm för förvärvet av Sensys Networks och dessa order bekräftar att vår ambition att bli en starkare leverantör av ITS-lösningar tillsammans med Sensys Networks realiseras
  Jonas Svensson, VD, TagMaster
  Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och Smarta Städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna
  Jonas Svensson, VD,TagMaster
  Vi är mycket positiva till att bli en del av TagMastergruppen. Vi ser och välkomnar den styrka som föreningen oss emellan kommer att ge de inblandade varumärkena och de synergier som är uppenbara för hela gruppen
  Amine Haoui, VD och medgrundare, Sensys Networks
  Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och Smarta Städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna
  Jonas Svensson, VD TagMaster
  Vi är mycket positiva till att bli en del av TagMastergruppen. Vi ser och välkomnar den styrka som föreningen oss emellan kommer att ge de inblandade varumärkena och de synergier som är uppenbara för hela gruppen
  Amine Haoui, VD och medgrundare, Sensys Networks
  För att snabbare bli en större aktör i en växande marknad som fortfarande är väldigt fragmenterad för vi långtgående diskussioner gällande ett större förvärv. Förvärvet skulle ge oss tillgång till en större marknad och en ny plattform för försäljning av vårt existerande produktutbud på nya marknader, samtidigt som förvärvets produkterbjudande kan säljas i TagMasters existerande säljkanaler
  Jonas Svensson, VD
  Vi har sedan tidigare uttryckt hur lyckat förvärvet av Balogh är och denna order bekräftar vår ambition att tillsammans bli en mycket stark leverantör inom Rail Solutions. Vi har i tillsammans ett bredare produktutbud och kommer därför att bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering
  Jonas Svensson, VD
  Takten i utvecklingen av nya produkter för att snabbt och effektivt få ut nya högkvalitativa produkter på marknaden har ökat sedan TagMaster förvärvade CitySync. Lanseringen av CS40 följer kort inpå CS50T, som lanserade i slutet av förra året och visar på vårt starka fokus på innovation
  Steve Townsend, ansvarig för ANPR Sales på CitySync
  TagMaster har tidigare uttryckt sin ambition att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions och med vårt bredare produkterbjudande, tillsammans med Balogh, så ser vi framför oss att bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an fler och större projekt
  Jonas Svensson, VD
  Vi är stolta över att arbeta tillsammans med APCOA i denna nya och intressanta installation av CitySync ANPR-kameror i Norge. Användandet av ANPR-teknologi vid identifiering av bilar öppnar många nya möjligheter för parkeringsindustrin och vi är en viktig del av detta stora och komplexa projekt
  Jonas Svensson, VD, TagMaster
  Jag är en långsiktig ägare med stort förtroende för bolagets ledning och dess personal. Därutöver åtnjuter jag en stark tilltro till bolagets teknik, framtida potential och tillväxtmöjligheter varför jag har valt att utöka mitt ägande
  Tomas Brunberg
  Den här ordern visar att vår utvidgade produktportfölj som förvärvet av CA Traffic innebar, gör att vi kommer allt närmare vår ambition att vara den ledande leverantören av Smart City-lösningar i Storbritannien. Under de närmaste tolv månaderna lanserar vi flera innovationer inom ANPR såväl på hårdvaru- som mjukvarusidan. Det tillsammans med vår utökade säljstyrka kommer att hjälpa oss att väsentligt öka vår marknadsandel
  Jonas Svensson, VD, TagMaster
  Ordern verifierar att vår ambition, att vi tillsammans med Balogh kommer att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions, har bäring. Vi får tillsammans ett bredare produkterbjudande och vi kan tillsammans bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering
  Jonas Svensson, VD
  TagMaster har tidigare uttryckt sin entusiasm för den kombinerade ANPR produktportföljen som, vi efter förvärvet av CA Traffic, kan erbjuda våra kunder. Dessa orders bekräftar vår ambition att bli den ledande leverantören av ANPR lösningar i England. Vi kommer under 2018 att lansera flertalet innovationer av både hårdvara och mjukvara inom vårt ANPR sortiment och tillsammans med vår utökade säljkår så ser vi framför oss en betydligt ökande marknadsandel
  Jonas Svensson, VD
  TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Magsys bli en starkare leverantör inom Traffic Solutions i Frankrike och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Synergierna mellan Magsys, CA Traffic och CitySync är tydliga och med den kombinerade kompetensen så har vi goda möjligheter att bli en nyckelspelare på den snabbt växande ITS marknaden i Frankrike. Vi avser bygga vidare på CA Traffics tekniska kunnande inom trafikövervakningsprodukter och distribuera dessa via Magsys väletablerade marknadskanaler
  Jonas Svensson VD TagMaster
  Vi gläds åt att bli en del av den växande TagMaster gruppen och vi välkomnar den styrka som sammanslagningen kommer att ge till de bägge varumärkena och de synergier som uppenbarar sig med de övriga TagMaster företagen
  Jean-Marc Coutellier, VD, Magsys
  TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Magsys bli en starkare leverantör inom Traffic Solutions i Frankrike och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Synergierna mellan Magsys, CA Traffic och CitySync är tydliga och med den kombinerade kompetensen så har vi goda möjligheter att bli en nyckelspelare på den snabbt växande ITS marknaden i Frankrike. Vi avser bygga vidare på CA Traffic:s tekniska kunnande inom trafikövervakningsprodukter och distribuera dessa via Magsys väletablerade marknadskanaler.
  Jonas Svensson VD TagMaster
  Vi gläds åt att bli en del av den växande TagMaster gruppen och vi välkomnar den styrka som sammanslagningen kommer att ge till de bägge varumärkena och de synergier som uppenbarar sig med de övriga TagMaster företagen
  Jean-Marc Coutellier, VD, Magsys
  TagMaster har tidigare uttryckt sin entusiasm inför Balogh förvärvet och denna order verifierar att vår ambition, att vi tillsammans med Balogh kommer att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions, har bäring. Vi får tillsammans ett bredare produkterbjudande och vi kan tillsammans bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an större och fler projekt
  Jonas Svensson VD
  TagMaster har tidigare uttryckt sin entusiasm inför Balogh förvärvet och denna order är ett första tecken på att vår ambition, att vi tillsammans med Balogh kommer att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions, har bäring. Vi får tillsammans ett bredare produkterbjudande och vi kan tillsammans bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an större och fler projekt
  Jonas Svensson VD
  TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Balogh att bli en starkare leverantör inom både Rail och Traffic Solutions och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Vi avser utnyttja vår nya struktur till att skapa ett ”center of excellence”, för rail lösningar i Frankrike och slå ihop våra svenska och franska kompetenser för att därmed kunna bredda vårt produkterbjudande till de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an större och fler projekt. Vi är glada att Etienne Balogh valt att fortsätta och han kommer att ta rollen som försäljningsdirektör för den totala rail affären och ingå i ledningsgruppen. Inom Traffic Solutions kommer vi att fokusera på TagMasters produktsortiment, speciellt vår nya UHF-familj, och vi kommer därmed att kunna effektivisera både produktutveckling och produktion. Genom förvärvet ökar vi dessutom vår närvaro i Frankrike och övriga syd-europeiska länder samt får även en ny försäljningskanal för våra CitySync produkter. Sammantaget räknar vi med att de två förvärven, City Sync och Balogh, skall ge oss en försäljningsbas om över 100 MSEK och med lönsamhet 2017
  Jonas Svensson VD
  TagMaster befinner sig i en snabb expansionsfas och i enlighet med vår strategi så avser vi förvärva ytterligare företag med avsikt att bygga en relevant position som teknologi partner inom Smart City lösningar. Förra året så förvärvade vi CitySync Ltd i England och i förra veckan så annonserade vi att vi avser förvärva Balogh SA i Frankrike. Vi är glada att få välkomna Margaretha och ta del av hennes erfarenheter som kommer att vara till stor hjälp för att bättre exekvera vår strategi
  Jonas Svensson VD
  TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Balogh bli en starkare leverantör inom både Rail och Traffic Solutions och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Vi avser utnyttja vår nya struktur till att skapa ett ”center of excellence”, för rail lösningar, i Frankrike och slå ihop våra svenska och franska kompetenser för att därmed kunna bredda vårt produkterbjudande till de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss än större och fler projekt. Inom Traffic Solutions kommer vi att fokusera på TagMasters produktsortiment, speciellt vår nya UHF-familj, och kommer därmed att kunna effektivisera både produktutveckling och produktion. Genom förvärvet ökar vi dessutom vår närvaro i Frankrike och övriga syd-europeiska länder samt får en ny försäljningskanal för våra CitySync produkter
  Jonas Svensson, VD
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Media