TagMaster får tilläggsorder för Parisregionens lokaltågssystem

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 12 april 2019

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer, har via sitt franska dotterbolag Balogh SA fått en tilläggsorder för SNCF Transilien - det lokaltågssystem som opererar storstadsregionen Paris.

Balogh, som grundades 1958, är en av pionjärerna inom RFID-tekniken och har sedan 2009 försett SNCF Transilien med flertalet detekteringssystem. Baloghs system används för att identifiera förhöjda stationsplattformar för rullstolsaccess, som utvecklats som en del av det europeiska RMU-programmet (Reduced Mobility User). Med hjälp av RFID-tekniken ges tåget exakt den position som krävs för att tåget ska matcha den förhöjda plattformen och därmed möjliggöra en säker och smidig tillgänglighet för rullstolsburna passagerare.

Den aktuella tilläggsordern, avsedd för SNCFs femte och sjätte tågpaket T05 och T06, omfattar väl denbeprövade MOL 81 1315 - ett produktsortiment som har funnits på marknaden under många år. Produkterna levereras under 2020 till och med början av 2022 och det totala ordervärdet är på cirka 7 miljoner kronor. Baloghs kund är en av de största globala aktörerna inom tågsystem.

”Vi har sedan tidigare uttryckt hur lyckat förvärvet av Balogh är och denna order bekräftar vår ambition att tillsammans bli en mycket stark leverantör inom Rail Solutions. Vi har i tillsammans ett bredare produktutbud och kommer därför att bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com 

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +46 8 4638300,
E-post: certifiedadviser@penser.se

 www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har sedan tidigare uttryckt hur lyckat förvärvet av Balogh är och denna order bekräftar vår ambition att tillsammans bli en mycket stark leverantör inom Rail Solutions. Vi har i tillsammans ett bredare produktutbud och kommer därför att bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering
Jonas Svensson, VD