Citat

Den nya spårvagnslinjen byggs i ett mycket hårt trafikerat område och kraven på säkerhetssystem är på högsta nivå. Det är därför mycket glädjande att Wirye Tram Line har valt att använda vår lösning
Jonas Svensson, VD TagMaster
Tyvärr kan vi konstatera att intresset för lösningar av säkerhets- och brottsbekämpningsskäl ökar i takt med den galopperande gängkriminalitet i kombination med en mer militärt hotfull värld. Vi är dock glada om våra lösningar kan hjälpa till att göra samhällen säkrare och tryggare. Samtidigt är det positivt om våra lösningar kan hjälpa till i arbetet med att skapa en bättre miljö till exempel genom miljözoner
Jonas Svensson, VD TagMaster
Det gör att vi erbjuder marknadens troligen bästa ANPR-kameror för lösningar inom parkering, access och säkerhet samt trafikövervakningssystem och därmed för polisiära behov. Det är alla lösningar där det är oerhört viktigt att snabbt och korrekt kunna identifiera fordon
Jonas Svensson, VD TagMaster
Säkerheten i den här typen av tunnlar är högsta prioritet. Genom att installera vårt system som syftar till att i realtid upptäcka trafikincidenter och olyckor, men också för att samla in trafikdata kan såväl säkerheten som effektiviteten i tunnlarnas utnyttjande optimeras
Jonas Svensson, VD TagMaster
Vi är mycket glada över detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom ISS radarprodukter gör oss starkare på den amerikanska ITS-marknaden. Förvärvet adderar även gedigen kompetens inom försäljning i viktiga delstater runt om i USA och vi får tillgång till nya partners som idag säljer ISS radarprodukter och gör det möjligt för oss att erbjuda våra befintliga distributörer ett bredare produktsortiment. Det, i kombination med den kompetens som redan finns hos Sensys Networks och TagMaster, ger oss utmärkta möjligheter för tillväxt på både amerikanska och europeiska marknader
Jonas Svensson, VD, TagMaster
Med så pass hög intensitet på spåren har säkerhet högsta prioritet. Det är därför en fjäder i hatten för oss att Bangkok Mass Transit System (BTSC) har valt vår lösning
Jonas Svensson, VD TagMaster
Säkerheten i den här typen av tunnlar är högsta prioritet. Genom att installera vår modul som syftar till att i realtid upptäcka trafikincidenter och olyckor, men också för att samla in trafikdata kan såväl säkerheten som effektiviteten i tunnlarnas utnyttjande optimeras
Jonas Svensson, VD TagMaster
Den här ordern är ett kvitto på att våra lösningar håller hög kvalitet. Säkerhet är av största vikt när spårvagnar cirkulerar på ett spår ovan jord, i kurvor, sluttningar eller i tunnlar. Tillförlitligheten i det säkerhetssystem vi levererar till är avgörande
Jonas Svensson, VD TagMaster
Genom att lokalisera det mesta av vår tillverkning är vi nu mycket mindre mottagliga för störningar i leveranskedjan. Att vi dessutom kvalificerar oss enligt de tuffa Buy America-kraven ökar vår potential på den amerikanska marknaden
Jonas Svensson, VD TagMaster
Vi introducerade den ursprungliga trådlösa FlexMag för att ersätta sårbara loopar med slingor, som lätt går sönder. FlexMag Mini, som har vårt uppgraderade batteri och radioapparater i ett mindre paket, installeras på bara två till fem minuter
Jonas Svensson, VD TagMaster
Samarbetet öppnar nya dörrar för oss då Bosch är en global leverantör av säkerhets- och kommunikationslösningar. En effektiv och säker lösning för åtkomstkontroll för fordon förbises ofta vid byggnader, industrier och andra typer av anläggningar. Det är något som vi nu kan lösa enkelt då lösningen är lättanvänd med plug and play-funktion
Jonas Svensson. VD TagMaster
Resultaten har varit mer än uppmuntrande med en minskning av falsklarm med en faktor tio. Tidiga användare har redan konverterat sina kritiska väginfrastrukturer för att göra deras verksamhet mer effektiv
Jonas Svensson, VD TagMaster
Dessa två projekt visar hur artificiell intelligens bidrar till att göra videoanalyser relevanta i storskaliga projekt. Det öppnar nya möjligheter för vägmyndigheter att sätta in automatisk incidentidentifiering på motorvägar, broar och ringvägar. Historisk har det endast handlat om tunnlar
Eric Toffin, VD Citilog.
I en värld där befolkningen växer och ökade transporter kan påverka klimatförändringarna negativt kommer trafikhantering att spela en mycket viktig roll för att övervinna transportrelaterade risker och utmaningar
Jonas Svensson, VD
Här kommer vi in som världsledande utvecklare och leverantör av intelligenta transportsystem såväl inom vägtransporter som spårbunden trafik. Det är oerhört hedrande för oss och samtidigt en stor chans att vara med och bidra till den nödvändiga omställningen av dagens transportsystem
Jonas Svensson, VD
Vi är mycket glada över detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Citilog gör oss starkare på ITS-marknaden. Förvärvet adderar även kompetens och mjukvarulösningar inom AI och Deep Learning. Det i kombination med den kompetens som redan finns hos Sensys Networks och TagMaster har vi utmärkta möjligheter för tillväxt på både amerikanska och europeiska marknader
Jonas Svensson, VD, TagMaster
Vi är mycket glada över att gå in i TagMastergruppen. Vi ser och välkomnar styrkan som samgåendet kommer att ge både våra olika varumärken och de tydliga synergier som finns med de andra TagMasterföretagen
Eric Toffin, Citilog
Att flytta upp vår handel till Premier är strategiskt viktigt i vår fortsatta expansion och underlättar ett institutionellt och internationellt ägande i TagMaster
Jonas Svensson, VD
Vi är långsiktiga ägare med stort förtroende för bolagets ledning och dess personal. Vi har också stor tilltro till bolagets produkter och teknik som ligger helt rätt i tiden med stor framtida potential
P-A Bendt och Didrik Hamilton
TagMaster verkar inom en mycket spännande framtidsnisch med inriktning mot bland annat smarta trafiklösningar som ligger helt rätt i tiden. Vi förväntar oss dels att ITS (Intelligenta Transport System) branschen kommer växa, dels att TagMaster kommer att spela en aktiv roll i den konsolidering som vi förväntar oss då den idag är relativt fragmenterad. Vi tror att de kommande 3-5 åren kan komma att bli mycket spännande för TagMaster
Ribbskottet
Det gör att vi nu kan erbjuda marknadens troligen bästa ANPR-kameror för lösningar inom parkering, access och säkerhet samt trafikövervakningssystem. Det är alla lösningar där det är oerhört viktigt att snabbt och korrekt kunna identifiera fordon
Jonas Svensson, VD TagMaster
Vi är mycket nöjda med att lansera CT45-kameran som vi vet kommer att ge våra slutkunder stora fördelar bland annat i form av ökade intäkter. Vi ser fram emot att kunna erbjuda ytterligare avancerade lösningar på en snabbt växande marknad
Jonas Svensson, VD TagMaster
Redan före pandemin såg vi en stark utveckling mot att cykeltrafik och fotgängare, så kallad Active Travel, av klimatskäl började få samma status i trafikflödena som bilister. Denna utveckling har intensifierats och fått ytterligare drivkraft genom den pågående Covid-19-pandemin
Jonas Svensson, VD TagMaster
Det är uppenbart att det är en marknad med stark tillväxt. Med tanke på att det idag finns totalt drygt 150 000 laddpunkter i EU, varav 8 000 i Sverige, tror vi på en god utveckling för vår sensorlösning för laddstolpar
Jonas Svensson, VD TagMaster
XT-5 är vår mest avancerade integrerade läsare hittills. Den har en avancerad radiokonstruktion med hög uteffekt, automatisk störningshämmare (SJC) och kontroll av antennpolarisation. Det gör att vi stärker vår roll som världsledande på området
Jonas Svensson, VD TagMaster
Just nu prioriterar vi att serva våra kunder, att bibehålla våra medarbetare och att minska våra kostnader. Vi följer fortlöpande affärsläget och planerar kontinuerligt för förändrade scenarier
Jonas Svensson, VD
Ordern visar att våra produkter och vår teknik ligger i framkant och fler ordrar i Indien är att vänta under 2020. Det ger oss även förutsättningar för att fortsätta investera inom Tolling & Security, som är ett för oss prioriterat applikationsområde
Jonas Svensson, VD, TagMaster
Vi ska nu intensifiera marknadsföringen på de marknader som samarbetet gäller för att göra oss mer kända där. Vi har inte fokuserat på dessa marknader tidigare och ser framför oss positiva resultat
VD, Jonas Svensson
De tre städerna Abu Dhabi, Muscat och Doha investerar i avancerade lösningarna för ITS och Traffic Management för att förbättra säkerheten och flytet i trafiken. Vi är mycket nöjda med att de har valt vår teknik för att leverera korrekt och tillförlitlig information som dessa lösningar baseras på
Amine Haoui, CEO, Sensys Networks Inc.
Vi har tidigare uttryckt vår entusiasm för förvärvet av Sensys Networks och dessa order bekräftar att vår ambition att bli en starkare leverantör av ITS-lösningar tillsammans med Sensys Networks realiseras
Jonas Svensson, VD, TagMaster
Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och Smarta Städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna
Jonas Svensson, VD,TagMaster
Vi är mycket positiva till att bli en del av TagMastergruppen. Vi ser och välkomnar den styrka som föreningen oss emellan kommer att ge de inblandade varumärkena och de synergier som är uppenbara för hela gruppen
Amine Haoui, VD och medgrundare, Sensys Networks
Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och Smarta Städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna
Jonas Svensson, VD TagMaster
Vi är mycket positiva till att bli en del av TagMastergruppen. Vi ser och välkomnar den styrka som föreningen oss emellan kommer att ge de inblandade varumärkena och de synergier som är uppenbara för hela gruppen
Amine Haoui, VD och medgrundare, Sensys Networks
För att snabbare bli en större aktör i en växande marknad som fortfarande är väldigt fragmenterad för vi långtgående diskussioner gällande ett större förvärv. Förvärvet skulle ge oss tillgång till en större marknad och en ny plattform för försäljning av vårt existerande produktutbud på nya marknader, samtidigt som förvärvets produkterbjudande kan säljas i TagMasters existerande säljkanaler
Jonas Svensson, VD
Vi har sedan tidigare uttryckt hur lyckat förvärvet av Balogh är och denna order bekräftar vår ambition att tillsammans bli en mycket stark leverantör inom Rail Solutions. Vi har i tillsammans ett bredare produktutbud och kommer därför att bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering
Jonas Svensson, VD
Takten i utvecklingen av nya produkter för att snabbt och effektivt få ut nya högkvalitativa produkter på marknaden har ökat sedan TagMaster förvärvade CitySync. Lanseringen av CS40 följer kort inpå CS50T, som lanserade i slutet av förra året och visar på vårt starka fokus på innovation
Steve Townsend, ansvarig för ANPR Sales på CitySync
TagMaster har tidigare uttryckt sin ambition att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions och med vårt bredare produkterbjudande, tillsammans med Balogh, så ser vi framför oss att bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an fler och större projekt
Jonas Svensson, VD
Vi är stolta över att arbeta tillsammans med APCOA i denna nya och intressanta installation av CitySync ANPR-kameror i Norge. Användandet av ANPR-teknologi vid identifiering av bilar öppnar många nya möjligheter för parkeringsindustrin och vi är en viktig del av detta stora och komplexa projekt
Jonas Svensson, VD, TagMaster
Jag är en långsiktig ägare med stort förtroende för bolagets ledning och dess personal. Därutöver åtnjuter jag en stark tilltro till bolagets teknik, framtida potential och tillväxtmöjligheter varför jag har valt att utöka mitt ägande
Tomas Brunberg
Den här ordern visar att vår utvidgade produktportfölj som förvärvet av CA Traffic innebar, gör att vi kommer allt närmare vår ambition att vara den ledande leverantören av Smart City-lösningar i Storbritannien. Under de närmaste tolv månaderna lanserar vi flera innovationer inom ANPR såväl på hårdvaru- som mjukvarusidan. Det tillsammans med vår utökade säljstyrka kommer att hjälpa oss att väsentligt öka vår marknadsandel
Jonas Svensson, VD, TagMaster
Ordern verifierar att vår ambition, att vi tillsammans med Balogh kommer att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions, har bäring. Vi får tillsammans ett bredare produkterbjudande och vi kan tillsammans bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering
Jonas Svensson, VD
TagMaster har tidigare uttryckt sin entusiasm för den kombinerade ANPR produktportföljen som, vi efter förvärvet av CA Traffic, kan erbjuda våra kunder. Dessa orders bekräftar vår ambition att bli den ledande leverantören av ANPR lösningar i England. Vi kommer under 2018 att lansera flertalet innovationer av både hårdvara och mjukvara inom vårt ANPR sortiment och tillsammans med vår utökade säljkår så ser vi framför oss en betydligt ökande marknadsandel
Jonas Svensson, VD
TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Magsys bli en starkare leverantör inom Traffic Solutions i Frankrike och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Synergierna mellan Magsys, CA Traffic och CitySync är tydliga och med den kombinerade kompetensen så har vi goda möjligheter att bli en nyckelspelare på den snabbt växande ITS marknaden i Frankrike. Vi avser bygga vidare på CA Traffics tekniska kunnande inom trafikövervakningsprodukter och distribuera dessa via Magsys väletablerade marknadskanaler
Jonas Svensson VD TagMaster
Vi gläds åt att bli en del av den växande TagMaster gruppen och vi välkomnar den styrka som sammanslagningen kommer att ge till de bägge varumärkena och de synergier som uppenbarar sig med de övriga TagMaster företagen
Jean-Marc Coutellier, VD, Magsys
TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Magsys bli en starkare leverantör inom Traffic Solutions i Frankrike och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Synergierna mellan Magsys, CA Traffic och CitySync är tydliga och med den kombinerade kompetensen så har vi goda möjligheter att bli en nyckelspelare på den snabbt växande ITS marknaden i Frankrike. Vi avser bygga vidare på CA Traffic:s tekniska kunnande inom trafikövervakningsprodukter och distribuera dessa via Magsys väletablerade marknadskanaler.
Jonas Svensson VD TagMaster
Vi gläds åt att bli en del av den växande TagMaster gruppen och vi välkomnar den styrka som sammanslagningen kommer att ge till de bägge varumärkena och de synergier som uppenbarar sig med de övriga TagMaster företagen
Jean-Marc Coutellier, VD, Magsys
TagMaster har tidigare uttryckt sin entusiasm inför Balogh förvärvet och denna order verifierar att vår ambition, att vi tillsammans med Balogh kommer att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions, har bäring. Vi får tillsammans ett bredare produkterbjudande och vi kan tillsammans bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an större och fler projekt
Jonas Svensson VD
TagMaster har tidigare uttryckt sin entusiasm inför Balogh förvärvet och denna order är ett första tecken på att vår ambition, att vi tillsammans med Balogh kommer att bli en starkare leverantör inom Rail Solutions, har bäring. Vi får tillsammans ett bredare produkterbjudande och vi kan tillsammans bli en av de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an större och fler projekt
Jonas Svensson VD
TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Balogh att bli en starkare leverantör inom både Rail och Traffic Solutions och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Vi avser utnyttja vår nya struktur till att skapa ett ”center of excellence”, för rail lösningar i Frankrike och slå ihop våra svenska och franska kompetenser för att därmed kunna bredda vårt produkterbjudande till de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss an större och fler projekt. Vi är glada att Etienne Balogh valt att fortsätta och han kommer att ta rollen som försäljningsdirektör för den totala rail affären och ingå i ledningsgruppen. Inom Traffic Solutions kommer vi att fokusera på TagMasters produktsortiment, speciellt vår nya UHF-familj, och vi kommer därmed att kunna effektivisera både produktutveckling och produktion. Genom förvärvet ökar vi dessutom vår närvaro i Frankrike och övriga syd-europeiska länder samt får även en ny försäljningskanal för våra CitySync produkter. Sammantaget räknar vi med att de två förvärven, City Sync och Balogh, skall ge oss en försäljningsbas om över 100 MSEK och med lönsamhet 2017
Jonas Svensson VD