TagMaster lanserar produktfamilj inriktad mot Active Travel

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm 23 oktober 2020

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, lanserar en ny produktfamilj fokuserad mot segmentet Active Travel, det vill säga cyklister och fotgängare. Lanseringen är ett resultat av TagMastergruppens ökade satsning på lösningar som medverkar till den nödvändiga omställningen till ett hållbarare transportsystem.

Den nya produktfamiljen har utvecklats av TagMaster UK som ett led i att stödja de satsningar som görs i Storbritannien för att bland annat underlätta för och öka cykeltrafiken för att minska trängseln på bussar och tåg. Lanseringen sker inledningsvis i Storbritannien och senare under kvartalet även i Frankrike.

”Redan före pandemin såg vi en stark utveckling mot att cykeltrafik och fotgängare, så kallad Active Travel, av klimatskäl började få samma status i trafikflödena som bilister. Denna utveckling har intensifierats och fått ytterligare drivkraft genom den pågående Covid-19-pandemin”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

För bara några veckor sedan tillkännagav den brittiska regeringen en ökad finansiering på 250 miljoner pund till lokala och regionala myndigheter för marknadsföring av cykel- och fotgängaraktiviteter. Dessutom läggs ökad tonvikt på att minimera användningen av kollektivtrafik om det inte är absolut nödvändigt.

Flera städer som till exempel Manchester, Birmingham, Leicester och Sheffield har skapat tillfälliga höghastighetsvägar för cykel och diskussioner förs om att bötfälla bilister som kör i specifika cykelfält.

”Det är troligt att det här är en utveckling som inte bara är tillfällig. Det är en marknad med stark tillväxt och lanseringen är därför strategisk för oss”, säger Jonas Svensson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com


Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Redan före pandemin såg vi en stark utveckling mot att cykeltrafik och fotgängare, så kallad Active Travel, av klimatskäl började få samma status i trafikflödena som bilister. Denna utveckling har intensifierats och fått ytterligare drivkraft genom den pågående Covid-19-pandemin
Jonas Svensson, VD TagMaster