TagMaster slutför förvärv av amerikanska Sensys Networks

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm 14 juni 2019

TagMaster AB (publ) (”TagMaster” eller ”Bolaget”), en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer, har slutfört förvärvet av amerikanska Sensys Networks Inc. ("Sensys Networks"). Förvärvet annonserades den 3 maj 2019. Köpeskillingen uppgick till 16 miljoner USD på skuld- och kassafri basis med justering av rörelsekapital per stängningsdagen mot normaliserat rörelsekapital.

Sensys Networks

Sensys Networks, som grundades 2003, är en ledande leverantör av avancerade datalösningar för intelligenta transportsystem (ITS). Sensys Networks erbjuder en trådlös plattform som möter dagens utmaningar i form av behov av trafik- och parkeringsinformation. Plattformen, som är en end-to-end-lösning bestående av sensorer, edge gateways för Internet of Things samt sofistikerad datahanteringsprogramvara (SNAPS), har implementerats i hundratals städer globalt för att hantera det växande behovet av informationsdrivna trafik- och parkeringslösningar.

Sensys Networks har huvudkontor i Berkeley i Kalifornien och leds av branschveteraner som tillsammans har lång och bred erfarenhet av trådlös kommunikation, operatörsgraderad infrastruktur, enterprise mjukvara och trafikledningssystem för myndigheter.

Bolagets omsättning under 2018 låg på cirka 15 miljoner USD med ett EBITDA-resultat på cirka -1,7 miljoner USD. Efter kostnadsbesparingar, genomförda under januari 2019, förväntas EBITDA för Sensys Networks 2019 vara positiv.

Bakgrund och förvärvslogik

De senaste årens utveckling bekräftar att TagMasters strategiska val att fokusera på tillväxt inom affärssegmentet Traffic Solutions är riktigt. Medan projekt inom segmentet Rail Solutions uppvisar hög lönsamhet ligger den stora tillväxten inom Traffic Solutions. De utmaningar som städer och andra tätbefolkade områden världen över står inför är enorm. Det handlar om stark tillväxt, ökad population, forcerad stadsutveckling och därigenom nya transportbehov. Konsekvenserna av klimatförändringar och den ständigt försämrade luftkvaliteten i världens städer måste också hanteras. Att möta dessa utmaningar kräver smarta lösningar som effektiviserar trafik- och transportsystem och som gör det dagliga livet enklare säkrare och mer energieffektivt.

Sensys produkter används inom flera typer av ITS-applikationer som bland annat trafiksignalkontroll, reseinformationssystem, vägtullar och system för prissättning samt för säkerhet såsom access och kontroll. Den globala marknaden för intelligenta transportsystem (ITS) beräknas växa till 66 miljarder dollar 2024[1] - en tillväxt som drivs av den växande globala efterfrågan på lösningar för Smarta Städer.

”Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och Smarta Städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

”Vi är mycket positiva till att bli en del av TagMastergruppen. Vi ser och välkomnar den styrka som föreningen oss emellan kommer att ge de inblandade varumärkena och de synergier som är uppenbara för hela gruppen”, säger Amine Haoui, VD och medgrundare, Sensys Networks.

Det kombinerade företaget

Både Sensys Networks och TagMaster är ledande teknikleverantörer inom Smarta Städer-området och utvecklar och säljer lösningar och produkter direkt eller via partners till slutanvändare som myndigheter och vägoperatörer.

Förvärvet ger en stark plattform i både USA och Europa och en gemensam kapacitet för att skapa framtida produkter, lösningar och en plattform för att leverera infrastruktur till fordons/smartphone-applikationer (I2X) för uppkopplade resenärer och autonoma fordon. Denna I2X-utveckling kommer att driva nästa generations trådlösa trafiklösningar, med betydande marknadspotential från myndigheter, OEM-leverantörer, aktörer med fordonsflottor och andra smartphoneutrustade resenärer.

Efter sammanslagningen kommer den nya enheten att vara större och ha bredare räckvidd med samlade intäkter för 2018 proforma på 326 miljoner SEK och ett EBITDA-resultat på -2,7 miljoner SEK. EBITDA-resultatet för 2019 väntas bli positivt.

Finansiering

Förvärvet finansierades genom en kombination av lån, en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare samt en nyemission med avvikelse från företrädesrätten för befintliga aktieägare. Kreditfaciliteten uppgick till 5 700 000 USD och resterande del finansierades genom Bolagets nyemissioner som uppgick till ca 130 miljoner kronor.

Rådgivare

Cirio Advokatbyrå är juridisk rådgivare till TagMaster i samband med förvärvet och nyemissionerna, Mayer Brown LLP är juridisk rådgivare i samband med förvärvet och Redeye AB är finansiell rådgivare rörande nyemissionerna.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se
www.tagmaster.com


[1] Grand View Reasearch www.grandviewresearch.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi är mycket nöjda med att kunna ta detta viktiga steg i vår tillväxtstrategi, eftersom Sensys Networks gör oss starkare på marknaden för ITS och Smarta Städer. Med vår kombinerade kompetens har vi goda möjligheter att öka tillväxten på både den amerikanska och de europeiska marknaderna
Jonas Svensson, VD,TagMaster
Vi är mycket positiva till att bli en del av TagMastergruppen. Vi ser och välkomnar den styrka som föreningen oss emellan kommer att ge de inblandade varumärkena och de synergier som är uppenbara för hela gruppen
Amine Haoui, VD och medgrundare, Sensys Networks