TagMasters dotterbolag CA Traffic får tilläggsorder för Smart City-lösning

Pressmeddelande, Stockholm, 26 september, 2018  

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer, har via sitt brittiska dotterbolag CA Traffic Ltd fått en tilläggsorder för en Smart City-lösning i Newcastle i norra England. Ordern innefattar leverans av både ANPR-produkter och mjukvara för hantering av trafikövervakningssystem.

Den nu aktuella affären är en tilläggsorder till en redan existerande Smart City-lösning som har varit i drift sedan 2013 och som är en viktig del av Newcastles Smart City-projekt. Ordern omfattar dels hårdvara i form av ANPR-produkter från TagMasters brittiska dotterbolag CA Traffic och CitySync, dels en utvidgning av CA Traffics mjukvara för hantering och styrning av alla ANPR-kameror i Newcastle.

Newcastle, som är den snabbast växande regionen utanför London för digitala och tekniska yrken, är en av de mest avancerade städerna i Storbritannien vad gäller Smart City-lösningar och som har kommit längst i utvecklingen. Data från ett stort antal sensorkällor runt om i staden används som grund för utveckling av strategier och algoritmer, varav många är helt automatiserade. Målsättningen är att minska restid, förbättra luftkvalitet och att ge allmänheten fullständig information om trafikläget.

De ANPR-produkterna som ordern omfattar ingår alla i TagMasters standardsortiment och levereras under 2018.

”Den här ordern visar att vår utvidgade produktportfölj som förvärvet av CA Traffic innebar, gör att vi kommer allt närmare vår ambition att vara den ledande leverantören av Smart City-lösningar i Storbritannien. Under de närmaste tolv månaderna lanserar vi flera innovationer inom ANPR såväl på hårdvaru- som mjukvarusidan. Det tillsammans med vår utökade säljstyrka kommer att hjälpa oss att väsentligt öka vår marknadsandel”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com  

Om oss

TagMaster utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer och Smarta Städer inom området Intelligenta Transport System (ITS). Lösningarna och systemen syftar till att förbättra och effektivisera transport- och trafikflöden. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions. - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. telefon + 4684638300 www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den här ordern visar att vår utvidgade produktportfölj som förvärvet av CA Traffic innebar, gör att vi kommer allt närmare vår ambition att vara den ledande leverantören av Smart City-lösningar i Storbritannien. Under de närmaste tolv månaderna lanserar vi flera innovationer inom ANPR såväl på hårdvaru- som mjukvarusidan. Det tillsammans med vår utökade säljstyrka kommer att hjälpa oss att väsentligt öka vår marknadsandel
Jonas Svensson, VD, TagMaster