TagMaster lanserar sensorlösning för identifiering av lediga laddstolpar

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 22 september, 2020

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, lanserar ett kit att användas tillsammans med laddstolpar för elfordon för att effektivisera utnyttjandet av dessa. TagMasters sensorbaserade system identifierar lediga laddstolpar och vidarebefordrar informationen till förare av elfordon via trafikinformationssystem. Satsningarna på en utbyggnad av infrastrukturen för laddstolpar är en viktig del av den pågående omställningen av transportsektorn.TagMasters lösning, som säljs till integratörer eller operatörer av system för elladdstolpar världen över, består av sensorer som identifierar om laddstolpen är upptagen eller ej, en gateway för att skicka informationen vidare samt antenner för att optimera anslutningen.

”Det här är en strategiskt viktig satsning för TagMaster då det är ett viktigt bidrag till den omställning mot elektrifiering som pågår med ökad kraft världen över. Denna omställning har fått en extra skjuts av de många återstartspaket som har lanserats till följd av coronapandemin”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

Satsningarna på en utbyggnad av infrastrukturen för laddstolpar är massiva. I det stödpaket på totalt 7 900 miljarder kronor som EU lade i slutet av maj, ingick en satsning på omställningen av transportsektorn där bland annat EU-fonder ska vara med och finansiera en miljon nya laddstationer för eldrivna fordon. I Frankrike har dessutom president Macron satt målet att det ska finnas 100 000 laddstationer i landet vid utgången av 2021.

”Det är uppenbart att det är en marknad med stark tillväxt. Med tanke på att det idag finns totalt drygt 150 000 laddpunkter i EU, varav 8 000 i Sverige, tror vi på en god utveckling för vår sensorlösning för laddstolpar”, säger Jonas Svensson.

TagMaster sensorkit för laddstolpar har utvecklats i Frankrike och är enkelt att installera för operatörer av laddstolpar. Sensorerna placeras under själva parkeringsplatsen och identifierar på så sätt om laddstolpen är upptagen eller inte. Informationen skickas vidare till ett trafikinformationssystem så att förare av elfordon får information om var det finns lediga laddstolpar.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com

Prenumerera

Citat

Det är uppenbart att det är en marknad med stark tillväxt. Med tanke på att det idag finns totalt drygt 150 000 laddpunkter i EU, varav 8 000 i Sverige, tror vi på en god utveckling för vår sensorlösning för laddstolpar
Jonas Svensson, VD TagMaster