TagMaster avser förvärva Magsys i Frankrike

Pressmeddelande, Stockholm, 19 oktober 2017 

TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerade RFID och trafiksensorprodukter samt ANPR kameror för fordons identifiering inom trafik och järnvägslösningar, meddelar idag att man tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva franska Magsys.  

Magsys etablerades 2003 och är en av de ledande värdeadderande distributörerna inom ITS (Intelligenta Transport System) i Frankrike med en stark position inom fordons identifiering, restidsinformation och inom ”on-street” parkeringsövervakning. Magsys säljer till både de centrala och regionala franska vägmyndigheterna till städerna samt till vägtullsystem. Försäljningen för 2018 förväntas till 2,5 M€ med ett positivt resultat.

Förvärvet finansieras via egna bankmedel och är villkorat av sedvanlig due diligence samt förväntas kunna slutföras innan årets slut. Förvärvet förväntas bidra positivt till TagMaster:s vinst från första året.   

 ”TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Magsys bli en starkare leverantör inom Traffic Solutions i Frankrike och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Synergierna mellan Magsys, CA Traffic och CitySync är tydliga och med den kombinerade kompetensen så har vi goda möjligheter att bli en nyckelspelare på den snabbt växande ITS marknaden i Frankrike.  Vi avser bygga vidare på CA Traffic:s tekniska kunnande inom trafikövervakningsprodukter och distribuera dessa via Magsys väletablerade marknadskanaler.” säger Jonas Svensson, VD, TagMaster       

Som kommentar till förvärvet säger, Jean-Marc Coutellier, VD, Magsys “ Vi gläds åt att bli en del av den växande TagMaster gruppen och vi välkomnar den styrka som sammanslagningen kommer att ge till de bägge varumärkena och de synergier som uppenbarar sig med de övriga TagMaster företagen“

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com 

 

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2017 kl. 9.00 CET. 

 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh & CA Traffic, för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierad rådgivare är Remium Nordic AB. www.tagmaster.com 

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se, www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Magsys bli en starkare leverantör inom Traffic Solutions i Frankrike och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Synergierna mellan Magsys, CA Traffic och CitySync är tydliga och med den kombinerade kompetensen så har vi goda möjligheter att bli en nyckelspelare på den snabbt växande ITS marknaden i Frankrike. Vi avser bygga vidare på CA Traffic:s tekniska kunnande inom trafikövervakningsprodukter och distribuera dessa via Magsys väletablerade marknadskanaler.
Jonas Svensson VD TagMaster
Vi gläds åt att bli en del av den växande TagMaster gruppen och vi välkomnar den styrka som sammanslagningen kommer att ge till de bägge varumärkena och de synergier som uppenbarar sig med de övriga TagMaster företagen
Jean-Marc Coutellier, VD, Magsys