TagMaster nära avslut avseende större förvärv

Report this content

Pressmeddelande Stockholm 25 April 2019

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av avancerade sensorsystem för Smarta Städer, meddelar att bolaget är nära avslut gällande ett större förvärv. Syftet är att bli en än mer attraktiv leverantör av realtidsinformation - en grundförutsättning för att bygga framtidens Smarta Städer.

TagMaster har tidigare meddelat att bolaget aktivt arbetar med att hitta ett större förvärv inom existerande och närliggande teknikområden. Ett förvärv ska dels ge ett utökat produkterbjudande, dels breddad och ökad marknadsnärvaro.

”Vi arbetar i linje med vår tillväxtstrategi aktivt med våra förvärvsplaner. Ingen tidsplan eller detaljer kan dock kommuniceras i dagsläget och ytterligare information offentliggörs så snart något konkretiserats”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

TagMaster är idag en stark och bred internationell aktör på den snabbt växande marknaden för Intelligenta Transportsystem (ITS) med inriktning mot lösningar för Smarta Städer. Bolaget har hög kompetens inom de teknologier som krävs för att skapa lösningar i världsklass och har en väl utarbetad process för att ta hand om förvärv.

Under de senaste åren har TagMaster genomfört totalt fem mindre förvärv. Det betyder att TagMaster har lösningar med samtliga relevanta teknologier för Intelligenta Transportsystem, det vill säga RFID (Radio Frequency Identification), ANPR (Automatic Number Plate Recognition), Radar och Magnetiska sensorer (Magnetic).

”För att snabbare bli en större aktör i en växande marknad som fortfarande är väldigt fragmenterad för vi långtgående diskussioner gällande ett större förvärv. Förvärvet skulle ge oss tillgång till en större marknad och en ny plattform för försäljning av vårt existerande produktutbud på nya marknader, samtidigt som förvärvets produkterbjudande kan säljas i TagMasters existerande säljkanaler”, säger Jonas Svensson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300,
E-post: certifiedadviser@penser.se

 www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

För att snabbare bli en större aktör i en växande marknad som fortfarande är väldigt fragmenterad för vi långtgående diskussioner gällande ett större förvärv. Förvärvet skulle ge oss tillgång till en större marknad och en ny plattform för försäljning av vårt existerande produktutbud på nya marknader, samtidigt som förvärvets produkterbjudande kan säljas i TagMasters existerande säljkanaler
Jonas Svensson, VD