Förtydligande angående TagMasters besparingsprogram för att hantera effekterna av COVID-19

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 24 mars, 2020

Med anledning av att TagMasters besked om implementering av ett proaktivt besparingsprogram för att parera de utbuds- och efterfrågeförändringar som den globala Coronapandemin medför, som redovisades i ett pressmeddelande klockan 13 idag, görs följande förtydligande:

Besparingsprogrammet genomförs av förebyggande skäl för att långsiktigt bibehålla den goda likvida situation som koncernen har. Av samma proaktiva skäl väljer bolaget att utnyttja de möjligheter till anstånd med arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som myndigheterna i de olika länderna har erbjudit.

”Vår likviditet är god och med de idag presenterade åtgärderna tryggar vi långsiktigt en god likviditetssituation”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

Per den 30 december 2019 uppgick tillgänglig likviditet till 74,8 Mkr varav checkräkningskrediten utgjorde 34,0 Mkr. Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 58,7 procent. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick för helåret 2019 till 20,5 Mkr.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster, och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, USA och Sverige och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar