Penser Access: TagMaster - Fortsatt stor uppsida i aktien

Report this content

Tagmaster rapporterade en omsättning på 82,4 mkr (43,8) vilket motsvarar en tillväxt på 88% y/y. Den organiska tillväxten uppgick till sju procent. Den justerade EBITDA-marginalen uppgick till 10,4%, EO-poster uppgick till 4,2 mkr och var främst hänförliga till förvärvet av Sensys Networks. EPS uppgick till -0,04. Resultatet tyngdes av 10,7 mkr i linjära avskrivningar på goodwill samt 4 mkr relaterade till en omvärdering av lån i dollar. Kärnverksamheten i bolaget utvecklas enligt plan med undantag för den franska verksamheten där integrationsarbetet gått något långsammare än bolaget räknat med. Detta beräknas dock vara slutfört Q1’20. Vi gör endast marginella förändringar i våra estimat och ser ett motiverat värde för aktien i spannet 1,0-1,1 kr vilket gör att vi ser en medelhög potential i aktien till en medelhög risk.

 

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/tagm_20191025.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera