Sista dag för handel med TagMaster BTA den 20 juni 2019

Report this content

Pressmedelande, Stockholm, 19 juni 2019

Under perioden 14 maj till 28 maj 2019 pågick teckningstiden i TagMaster AB (publ):s (”TagMaster”) företrädesemission. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA (betald tecknad aktie) är torsdagen den 20 juni.

Emissionslikviden i Företrädesemissionen uppgick totalt till cirka 89 MSEK före avdrag för emissionsrelaterade kostnader. Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i TagMasters BTA är den 20 juni 2019. Stoppdag hos Euroclear är den 25 juni 2019 och de nya aktierna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 27 juni 2019.

Riktad nyemission

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget även genomfört en riktad emission om cirka 41 MSEK, vilken tecknats fullt ut. Se separat pressmeddelande från 3 maj 2019 för mer information angående den riktade emissionen.

Antal aktier och aktiekapital 

Genom Företrädesemissionen ökar TagMasters aktiekapital med 5 534 530,50 SEK och antalet aktier i Bolaget med 110 690 610 aktier. Genom den riktade emissionen ökar Bolagets aktiekapital med 2 581 250 SEK genom utgivande av 51 625 000 aktier. TagMasters aktiekapital kommer därmed att totalt öka med 8 115 780,50 SEK från 10 193 628,05 SEK till 18 309 408,55 SEK och antalet aktier i Bolaget med totalt 162 315 610 stycken, från 203 872 561 stycken till 366 188 171 stycken aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar- och kamerateknologier (RFID, Radar och ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +46 8 463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se 

www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar