TagMaster AB förstärker och förnyar styrelsen med ambitionen att ta bolaget till nästa nivå

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm 15 mars 2021

TagMaster har under en tioårsperiod gått från ett bolag med en omsättning runt 40 MSEK utan större lönsamhet till ett bolag med en omsättning närmare 300 MSEK och under de senaste 8 åren uppvisat god lönsamhet och stark tillväxt. Detta har möjliggjorts genom en omfokusering från ett teknikbaserat bolag med en produktlinje (RFID för krävande tillämpningar och långa läsavstånd) till att successivt komma att fokusera på bolagets kunder och på vad som idag kallas ITS (Intelligenta Transport-System) med en bredare produktportfölj och ökad integration av produkter kompletterade med mjukvara. Detta har skett genom en betydande organisk tillväxt men också genom förvärv av såväl teknologi som marknadsposition i främst Frankrike, England och USA. ITS är en snabbt växande marknad som drivs av urbanisering såväl som ökade miljökrav. Effektivare transportsystem är grunden för minskade utsläpp från transportsektorn, såväl privat trafik som yrkestrafik. Elektroniska och intelligenta lösningar baserade på moderna sensorer, nya kommunikationstekniker som LoRaWAN och 5G och mjukvarusystem med inslag av AI (Artificiell Intelligens) är grundstenar i denna utveckling och det är samtidigt en beskrivning av det nya TagMasters erbjudande.

Eftersom bolaget nu är redo, att via en expansiv tillväxtplan, ta bolaget till nästa nivå som en av eller till och med den ledande aktören inom ITS, föreslår TagMasters valberedning en förnyelse och förstärkning av bolagets styrelse inför årsstämman den 29 april.

Valberedningen föreslår att styrelsen utökas till 6 (5) medlemmar jämte en suppleant där Bernt Ingman och Magdalena Bonde väljs in som nya medlemmar. Bernt Ingman föreslås bli ny styrelseordförande samtidigt som övriga styrelsemedlemmar, Rolf Norberg, Juan Vallejo, Margaretha Hagman och Gert Sviberg kvarstår i styrelsen liksom bolagets VD Jonas Svensson som fortsätter som suppleant.

Om Bernt Ingman

Bernt har under senare år varit styrelsemedlem i ett flertal bolag så som Beijer Ref AB, Pricer AB och SBC (Sveriges Bostadsrätts Center AB) och tidigare haft befattningar som CFO och i vissa fall även CIO i bolag som Doro, Gunnebo, Husqvarna och Munters. Han har också betydande erfarenhet från Investor Relations. Bernt har där han varit aktiv, skapat lönsamhet och tillväxt och han har även arbetat mycket med förvärvsdriven tillväxt.

Om Magdalena Bonde

Magdalena är för närvarande koncernchef för Eniro Group AB (publ.). Hon har tidigare haft ett flertal uppdrag som CEO, CCO och COO i större och mindre företag inom telekom, e-handel och media. Magdalena har en stark inriktning mot den kommersiella sidan, marknad och försäljning och stor erfarenhet av digitaliseringsarbete. Med dessa erfarenheter och egenskaper räknar vi med att Magdalena kan bidra till en förstärkning av bolagets framtida utveckling.

Rolf Norberg kommenterar de föreslagna förändringarna:

”Efter 10 år i TagMasters styrelse varav 9 år som ordförande, är det dags för förnyelse och vi har nu funnit en mycket lämplig person i Bernt Ingman som drivit ett flertal tillväxtresor framgångsrikt. Jag anser därför att det är ett utmärkt tillfälle att lämna över samtidigt som jag blivit uppmuntrad att fortsätta stötta bolaget ytterligare en tid som styrelsemedlem, vilket jag accepterat. Jag hoppas kunna fortsätta att dela med mig av erfarenheter och stödja den fortsatta expansionen av TagMaster under ytterligare någon tid.”

För ytterligare information vänligen kontakta:

Rolf Norberg, Styrelsens Ordförande, rolfn49@gmail.com

Gert Sviberg, Nomineringskommitténs Ordförande, gert.sviberg@outlook.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar