TagMaster avser förvärva Balogh

Pressmeddelande, Stockholm, 27 april 2016

TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerade RFID produkter & ANPR kameror för fordons identifiering inom trafik och järnvägslösningar, meddelar idag att man tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva franska Balogh gruppen.

Balogh är en av de verkliga pionjärerna inom RFID teknologin och grundades 1958 av nuvarande ägarens föräldrar. Balogh har idag kontor för utveckling och produktion i Paris, Toulouse och Normandie och arbetar inom de tre RFID segmenten industriautomation, rail och access/säkerhet.

Balogh S.A. och Balogh Normandie är under rekonstruktion (Redressement Judiciaire) sedan maj 2015 och parterna kommer tillsammans att lämna in en rekonstruktionsplan (continuation plan) som är föremål för godkännande av domstolen i Paris (Tribunal de Commerce de Paris). Godkännandet beräknas ske under juni och förvärvet är villkorat av att godkännande erhålls.  

Balogh omsätter drygt 30 MSEK och har 35 personer anställda.

”TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Balogh bli en starkare leverantör inom både Rail och Traffic Solutions och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Vi avser utnyttja vår nya struktur till att skapa ett ”center of excellence”, för rail lösningar, i Frankrike och slå ihop våra svenska och franska kompetenser för att därmed kunna bredda vårt produkterbjudande till de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss än större och fler projekt. Inom Traffic Solutions kommer vi att fokusera på TagMasters produktsortiment, speciellt vår nya UHF-familj, och kommer därmed att kunna effektivisera både produktutveckling och produktion. Genom förvärvet ökar vi dessutom vår närvaro i Frankrike och övriga syd-europeiska länder samt får en ny försäljningskanal för våra CitySync produkter” säger Jonas Svensson, VD, TagMaster       

 För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smart Cities. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. www.tagmaster.com

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions & Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys och Hikob med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Balogh bli en starkare leverantör inom både Rail och Traffic Solutions och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Vi avser utnyttja vår nya struktur till att skapa ett ”center of excellence”, för rail lösningar, i Frankrike och slå ihop våra svenska och franska kompetenser för att därmed kunna bredda vårt produkterbjudande till de ledande aktörerna inom tågsignalering och kunna ta oss än större och fler projekt. Inom Traffic Solutions kommer vi att fokusera på TagMasters produktsortiment, speciellt vår nya UHF-familj, och kommer därmed att kunna effektivisera både produktutveckling och produktion. Genom förvärvet ökar vi dessutom vår närvaro i Frankrike och övriga syd-europeiska länder samt får en ny försäljningskanal för våra CitySync produkter
Jonas Svensson, VD