TagMaster förvärvar franska IoT specialisten Hikob

Pressmeddelande, Stockholm, 31 augusti 2018

TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerade sensorsystem för Smarta städer, inom trafik och järnvägslösningar, meddelar idag att man förvärvar alla tillgångar, hänförliga till samtliga sensor- produkter, från Hikob SA.    

Hikob, som startade 2011, är ett av de ledande IoT/sensorbolagen i Frankrike med en stark position inom parkering, trafik och vädersensorer. Ett starkt applikationsområde där man idag arbetar är lösningar för laddstationer för elektriska bilar där man arbetar med flera av de franska systemtillverkarna. Hikob är en av pionjärerna inom IoT i Frankrike och brukar regelbundet listas som en av de 100 mest intressanta industriella IoT företagen (IoTone).    

TagMaster förvärvar alla tillgångar hänförliga till Hikobs sensorprodukter, nätverkssystem och deras data- insamlingsplattform samt relevant personal som är baserade i Grenoble (Frankrike). TagMaster har bildat ett nytt bolag i Frankrike som tar namnet Hikob och som kommer att ta över alla köpta tillgångar.

Förvärvet finansieras via egna bankmedel och förväntas bidra positivt till TagMaster´s vinst från första året.

”TagMaster är entusiastiska inför detta vårt nästa steg i vår tillväxtstrategi och vi kommer tillsammans med Hikob att bli en starkare leverantör inom Parkering och trafiklösningar i Frankrike och fortsätta byggandet av att bli en relevant leverantör inom Smart City lösningar. Förvärvet förstärker TagMaster inom ett strategiskt teknikområde som vi bedömer kommer bli mycket viktigt i framtiden. Synergierna mellan Hikob, Magsys och CA Traffic är tydliga och med den kombinerade kompetensen så har vi goda möjligheter att bli en nyckelspelare på den snabbt växande ITS marknaden i Frankrike, England och i Norden.” säger Jonas Svensson, VD, TagMaster        

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, CEO, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Denna information är sådan information som TagMaster AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2018 kl. 8.30 CET. 

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic & Magsys med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com  

Om oss

TagMaster utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer och Smarta Städer inom området Intelligenta Transport System (ITS). Lösningarna och systemen syftar till att förbättra och effektivisera transport- och trafikflöden. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions. - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i Kina och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank. telefon + 4684638300 www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar