TagMaster offentliggör tidplan för sammanläggning av aktier

Report this content

Pressmeddelande, Stockholm, 5 maj, 2021

Vid årsstämman i TagMaster AB (publ) den 29 april 2021 beslutades om sammanläggning av aktier av serie B 1:25, varigenom 25 aktier av serie B sammanläggs till en (1) aktie av serie B. Stämman bemyndigade styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen. Bolagets styrelse har i dag, med stöd av bemyndigandet, beslutat om avstämningsdag för sammanläggning av aktier till den 7 maj 2021.

Tidplan för sammanläggningen:

5 maj 2021 Sista dag för handel före sammanläggning.
6 maj 2021 Första dag för handel efter sammanläggning. Aktiekursen kommer från och med detta datum att återspegla effekten av sammanläggningen.
7 maj 2021 Avstämningsdag för sammanläggning.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Till följd av sammanläggningen kommer TagMasters aktier av serie B att byta ISIN-kod. Från och med den 6 maj 2021 handlas aktien med den nya ISIN-koden SE0015950399.

De aktieägare vars innehav på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med 25 kommer att vederlagsfritt erhålla aktier från Aktieinvest FK AB, för att innehavet ska bli jämnt delbart med 25. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Antalet aktier av serie B i bolaget kommer efter sammanläggningen att uppgå till 14 647 526 stycken, vilket innebär ett kvotvärde om cirka 1,25 kronor per aktie.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2021 kl.10.30 CEST.

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com.

www.tagmaster.com             

Prenumerera

Dokument & länkar