TagMasters AI-system för hantering av trafikincidenter framgångsrik på New York Bridges

Pressmeddelande, Stockholm 8 december 2021

TagMaster, en ledande tillverkare och leverantör av datalösningar och avancerade sensorsystem för Smarta Städer inom Traffic och Rail, demonstrerar vid den stora mässan ITS America i Charlotte, North Carolina, 7-10 december, sin analyshanteringsmodul för incidenthantering baserad på AI och Deep Learning-teknik. TagMasters franska dotterbolag Citilog, som har utvecklat tekniken, har nyligen fått uppmärksamhet för modulens stora bidrag till att minska trafikstockningar orsakade av olyckor och incidenter på New York Bridges.

New York State Bridge Authority (NYSBA), använder sedan 2016 Citilogs Incident Management-system som bygger på AI och Deep Learning. Enligt US Federal Highway Administration är trafikincidenter den enskilt främsta orsaken till trafikstockningar och står tillsammans med skräp på vägarna för totalt 25 procent av alla trafikproblem.

”Citilogs AI-baserade incidenthanteringslösning har bidragit till att avsevärt minska trafikstockningar på och kring New Yorks broar. Enligt NYSBA beror det främst på att rapportering av olyckor och incidenter sker på sekundbasis med hjälp av Citilogs system istället för efter minuter eller ännu längre tid som är fallet med andra system eller vid total avsaknad av rapporteringssystem”, säger Jonas Svensson, VD, TagMaster.

Det AI-baserade systemets goda effekter uppmärksammades nyligen i branschtidningen Traffic Technology Today, dagarna före den stora mässan ITS America som är en av årets största händelser inom området. På mässan fokuserar TagMaster på att visa upp Citilogs avancerade lösningar för effektivisering och övervakning av vägsystem, vilket är mycket aktuellt med tanke på de stora infrastruktursatsningarna som av klimatskäl görs i USA och Europa.

Istället för att förlita sig på att manuellt övervaka många videoflöden eller rapporter från förare för att identifiera incidenter, upptäcker Citilogs Incident Management-system automatiskt händelser i trafiken. Dessa mycket exakta detekteringar gör det möjligt för trafikoperatörer att agera snabbt, vilket förbättrar svarstiderna och minskar trafikproblem.

Systemet automatiserar incidentdetektering i tunnlar, på broar och motorvägar, vilket gör att räddningstjänst, hjälpfordon till havererade fordon eller för att städa bort skräp beordras ut utan något manuellt förförande. Information om trafiksituationen distribueras också automatiskt till förare via meddelandeskyltar.

Citilog, som förvärvades av TagMaster i april 2021, har en bred portfölj av avancerade algoritmer, baserade på Deep Learning, som kan användas som edgelösningar eller molnbaserade lösningar. Citilog fokuserar på fyra applikationsområden – incidenthantering, trafikeffektivitet, trafikstatistik och fjärrparkeringshantering.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, VD, +46 8-632 19 50, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster, Citilog och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se , www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar