TagMasters Valberedning för 2017 fastställd

Pressmeddelande, Stockholm, 20 december, 2016

TagMasters valberedning inför stämman i april 2017 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets störste ägare Gert Sviberg. Vidare ingår Tomas Brunberg som näst störste ägare, jämte Gunnar Ek som representant för de mindre aktieägarna och Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Bolagets tredje största ägare, LMK Venture, har genom Peter Ragnarsson ombett Rolf Norberg att företräda sina intressen. Valberedningen har därför utsett Didrik Hamilton i egenskap av fjärde största ägare att medverka. Ett första möte har hållits  den 19 december och Valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman som planeras till den 27 april 2017. 

Om TagMaster 

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio & kamerateknologier (RFID & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync & Balogh, med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium AB. 

www.tagmaster.com  

För ytterligare information kontakta:

Rolf Norberg, Tel 070-5937489

Om oss

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment – Segment Europa och Segment USA - under varumärkena TagMaster och Sensys Networks - med innovativa mobilitetslösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike och USA och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är FNCA Sweden, telefon +46852800399, E-post: info@fnca.se, www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar