TagMasters Valberedning för 2020 fastställd

Pressmeddelande, Stockholm, 13 december, 2019

TagMasters valberedning inför stämman i april 2020 har nu fastställts. Valberedningens ordförande är bolagets störste ägare Gert Sviberg. Vidare ingår Tomas Brunberg som är tredje störste ägare och Jean-Francois Paumelle representant för Eiffel Investment Group som är näst största ägare jämte Marie-Louise Gefwert som representant för de mindre aktieägarna och slutligen Rolf Norberg, bolagets styrelseordförande. Valberedningen har även beslutat att adjungera Didrik Hamilton i egenskap av Bolagets fjärde största ägare. Ett första möte har hållits den 12 december och Valberedningen räknar med ytterligare ett eller två möten före årsstämman som planeras till den 29 april 2020.
 

För ytterligare information kontakta:

Rolf Norberg 070-5937489

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio-, radar-, magnetisk- och kamerateknologier för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom två segment - Traffic Solutions och Rail Solutions - under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys, Hikob och Sensys Networks - med innovativa mobilitylösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta Städer. TagMaster har dotterbolag i England, Frankrike, USA och i Sverige och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare (CA) är Erik Penser Bank telefon +4684638300, E-post: certifiedadviser@penser.se www.tagmaster.com

Prenumerera

Dokument & länkar