TagMasters VD och CFO har via optionsprogrammet 2015/2018 köpt ytterligare aktier i Bolaget

PressmeddelandeStockholm den 3 januari, 2019

TagMaster, den ledande tillverkaren av avancerade sensorsystem för Smarta städer, inom trafik och järnvägslösningar, meddelar idag att stora delar av TagMasters optionsprogram av serie 2015/2018 har utnyttjats för teckning av nya aktier.  

Optionsinnehavaren har haft rätt att för varje teckningsoption teckna 1,08 ny aktie av serie B i TagMaster. Teckningskursen motsvarar 140 procent av snittkursen för mättiden då programmet togs fram, vilket efter omräkning enligt optionsvillkoren ger en teckningskurs om 1,13 kronor per ny aktie.  

TagMasters VD, Jonas Svensson, har utnyttjat samtliga innehavda teckningsoptioner för teckning av 2 159 292 nya aktier och äger därmed totalt 5 459 292 aktier i Bolaget. TagMasters CFO utnyttjade även alla sina teckningsoptioner, 324 000st, för teckning av nya aktier.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jonas Svensson, CEO, +46 8-6321950, jonas.svensson@tagmaster.com

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade sensorsystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic, Magsys & Hikob med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på Nasdaq First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Erik Penser Bank. www.tagmaster.com  

Prenumerera

Dokument & länkar