Valberedningen i TagMaster reviderar sitt förslag till styrelse

Report this content

PressmeddelandeStockholm, 11 april 2018

Valberedningen i TagMaster AB (publ) reviderar det tidigare framlagda förslaget till val av styrelse med anledning av att Joseph (Joe) Grillo har meddelat att han inte längre står till förfogande för omval vid årsstämman 2018.

Valberedningens förslag är i övrigt oförändrat i förhållande till det förslag som presenterades den 27 mars 2018. Valberedningen föreslår således att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter samt en suppleant med omval av styrelsens ordförande Rolf Norberg, omval av styrelseledamöterna Örjan Johansson, Magnus Jonsson och Gert Sviberg samt omval av styrelsesuppleanten Jonas Svensson.

Anledningen till att Joe Grillo meddelat att han inte längre står till förfogande för omval är att Joe på grund av ett utökat engagemang i sin egen företagsgrupp tillsammans med att Joe flyttar tillbaka till USA känner att han inte kommer ha tillräckligt med tid för externa uppdrag. Joe Grillo kommer dock att kvarstå som rådgivare till företaget och dess ledning och kommer att sitta kvar i styrelsen fram till och med årsstämman 2018.

”Joe Grillo har under sina 6 år i TagMasters styrelse delat med sig generöst av sina erfarenheter inom RFID, företagsutveckling och om speciellt den amerikanska marknaden. Vi beklagar Joes beslut men ser även framdeles ömsesidigt fortsatta kontakter till nytta för såväl TagMaster som för Joes egen verksamhet. Joe avser också fortsatt vara aktieägare i TagMaster och kommer att följa vår fortsatta utveckling” säger Rolf Norberg, styrelseordförande i TagMaster.

Årsstämman i TagMaster kommer att hållas den 26 april 2018 på Middlepoint, Kronborgsgränd 1, Kista.

Mer information inför årsstämman inklusive valberedningens uppdaterade förslag finns på TagMasters hemsida: https://www.tagmaster.com/about/investor-relations/shareholders-information/.

För mer information vänligen kontakta:

Rolf Norberg 070-593 74 89

Om TagMaster

TagMaster är ett applikationsinriktat teknikföretag som utvecklar och säljer avancerade identifieringssystem och lösningar baserade på radio, radar & kamerateknologier (RFID, Radar & ANPR) för krävande miljöer. TagMaster arbetar inom de två segmenten Traffic Solutions & Rail Solutions, under varumärkena TagMaster, CitySync, Balogh, CA Traffic & Magsys med innovativa mobility lösningar för att öka effektivitet, säkerhet, bekvämlighet och för att minska belastningen på miljön inom Smarta städer. TagMaster har specialiserade agentföretag i USA och i China och exporterar främst till Europa, Mellanöstern, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners och systemintegratörer. TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Stockholm. TagMaster är ett listat företag och aktien handlas på First North i Stockholm. TagMasters certifierade rådgivare är Remium Nordic Holding AB. www.tagmaster.com  

Prenumerera

Dokument & länkar