Om oss

Telge Tillväxt anställer arbetslösa ungdomar från Södertälje kommun i upp till ett år. Under anställningen erbjuds ungdomarna möjlighet till coachning, studier och inläsning av kurser som ökar deras anställningsbarhet och självkänsla. Samtidigt söker ungdomarna aktivt andra arbeten eller studier. Telge Tillväxt har som enda syfte att minska ungdomsarbetslösheten. Sedan starten 2011 har 150 – 200 ungdomar per år fått möjlighet att komma till Telge Tillväxt. Cirka två tredjedelar av dessa slussas direkt ut till arbete eller studier.

Prenumerera