EQT ledande inom social hållbarhet i ny rapport

Med utgångspunkt i hur företag och investerare kan bidra till att lösa FN:s 2030 mål har Boston Consulting Group (BCG) utarbetat ett nytt globalt system för att mäta företags hållbarhetsarbete från investering till produkt, TSI – Total Societal Impact. När man nu för första gången presenterar en fördjupande rapport så beskrivs Sverige och det svenska företaget EQT som ledande. 

STOCKHOLM, 9 maj Att arbeta utefter TSI innebär att man integrerar samhällsnytta i kärnverksamheten istället för att göra det som ett CSR-arbete. Gjort på rätt sätt kan ett företag då både bidra till samhället genom att komma med lösningar på samhällsproblem och samtidigt genera vinst till aktieägarna.

I en internationell jämförelse är nordiska, och inte minst svenska företag, ledande när det kommer till hållbarhet. 61 procent av svenska företag kommer i den högsta percentilen utifrån de måttet som används i hållbarhetsarbete, det så kallade Environmental, Social and Governance måttet, som mäter påverkan inom miljö, samhälle och bolagsstyrning.

- Det bästa med FN:s globala mål är att de så tydligt definierar alla olika aspekter av hållbarhet, kan inspirera och användas av alla aktörer. Nästa steg är att näringslivet börjar mäta hållbarhet på ett harmonierat sätt. BCG:s TSI-metod är ett bra analysverktyg med tydligt fokus på det värde som skapas. För EQT är det viktigt att våra partners i ekosystemet delar vårt mindset kring långsiktig hållbarhet och BCG har tagit en ledande position i att driva utvecklingen framåt, säger EQT:s VD Christian Sinding. 

Att svenska och nordiska företag är ledande inom TSI beror bland annat på att investerare, allt från stora ägarfamiljer till pensionsfonder och staten, generellt har höga mål när det kommer till hållbarhet. I Norden finns också höga politiska målsättningar för att möta hållbarhetsutmaningar och hållbarhetsarbete passar bra in i den nordiska kulturen, där unga söker sig till företag som ligger i framkant.

EQTs arbete är ett bra exempel. EQT gör egna hållbarhetsanalyser av alla sina portföljbolag, ett krävande arbete då många privata företag saknar robusta data för att göra en hållbarhetsbedömning. EQTs nya styrmodell – Responsible Investment Policy – innebär att de ser över utsläpp, farligt avfall, anti-korruptionsåtgärder och övergripande hälsa och säkerhet bland medarbetare, innan en ny investering. EQT uppmuntrar även bolag i deras portfölj att utöka och mäta hållbarhetsarbetet som rapporteras tillbaka till EQT som noga följer utvecklingen.

₋ Vi ser i vår studie att det svenska näringslivet och svenska företag är världsledande inom hållbarhet. Vad EQT har lyckats med är att ha ett konsekvent angreppssätt och fokusera på hållbarhet i hela investeringscykeln och gjort det till en integrerad del av hela affärsmodellen, säger Fredrik Lind, Senior Partner på BCG och en av författarna till rapporten.

Vid intresse finns Fredrik Lind, Senior Partner på BCG och författare till rapporten, tillgänglig för intervju. Var vänlig kontakta: Jacqueline Leksell, +46 72 248 4273 Leksell.Jacqueline@bcg.com

Om rapporten

Denna rapport ”What Companies Can Learn From World Leaders In Societal Impact” är en uppföljning av rapporten “Total Societal Impact A New Lens for Strategy”. Rapporten gör en mer djupgående analys i norden kring hur det nordiska TSI-ledarskapet ser ut och lyfter goda exempel. Rapporten bygger på ESG data från över 8 000 privata och offentliga aktörer från hela världen. Den inkluderar 400 nordiska företag varav 181 svenska. Rapporten i sin helhet finns tillgänglig här: https://www.bcg.com/publications/2019/world-leaders-social-impact.aspx

Om Boston Consulting Group

Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar världen över med kunder inom alla branscher för att identifiera möjligheter att skapa värde, möta kritiska utmaningar och genomföra breda transformationsprojekt. Våra skräddarsydda metoder bygger på djup insikt i dynamiken hos företag och marknader samt ett nära samarbete med kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, utvecklar mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 90 kontor i 50 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.

Om oss

The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar med kunder inom alla sektorer och regioner för att identifiera deras bästa möjligheter att skapa värde, möta deras mest kritiska utmaningar och omvandla sina företag. Vår skräddarsydda metod kombinerar djup insikt i dynamiken hos företag och marknader med nära samarbete på alla nivåer i kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, bygger mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 82 kontor i 46 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.

Prenumerera

Dokument & länkar