Kommentar med anledning av Karolinskas internrevision

BCG har mellan 2011-2017 varit engagerade i flertalet projekt på Karolinska Universitetssjukhuset. Samarbetet har på senare tid varit föremål för granskning i media och nu senast i den internrevision som Karolinska Universitetssjukhuset genomfört.

Vi välkomnar internrevisionen som är allsidig och saklig. Gällande BCG framgår det vi vid upprepade tillfällen försökt förmedla: (1) BCGs expertis har upphandlats genom två offentliga upphandlingar, där BCG har valts som en av flera möjliga leverantörer. Under dessa har det sedan gjorts förnyad konkurrensutsättning (FKU) vilket innebär att BCGs tjänster löpande har konkurrensutsatts. (2) BCGs arvodering har varit tydlig och enligt överenskommelser. (3) BCG har arbetat och fakturerat i enlighet med överenskommelse med uppdragsgivaren.

Vi diskuterar generellt inte klientfrågor publikt, utan enbart med våra uppdragsgivare. Vår avsikt är att bidra till att eventuella utestående frågor från internrevisionen klargörs.

När nu internrevisionen har lämnat sin rapport och sjukhusledningen kommit med sitt åtgärdsprogram hoppas vi att sjukhuset ges förutsättningar att kunna fokusera på sitt viktiga arbete med att förbättra vården för patienterna.

Om oss

The Boston Consulting Group (BCG) är ett globalt managementkonsultföretag och världens ledande rådgivare på affärsstrategi. Vi samarbetar med kunder inom alla sektorer och regioner för att identifiera deras bästa möjligheter att skapa värde, möta deras mest kritiska utmaningar och omvandla sina företag. Vår skräddarsydda metod kombinerar djup insikt i dynamiken hos företag och marknader med nära samarbete på alla nivåer i kundens organisation. Detta garanterar att våra kunder uppnår varaktiga konkurrensfördelar, bygger mer kapabla organisationer och säkrar bestående resultat. BCG grundades 1963 och är ett privat företag med 82 kontor i 46 länder. Ytterligare information finns tillgänglig på www.bcg.com.

Prenumerera