Tre Stiftelser storsatsar på sina medarbetare

Report this content

Medarbetarnas engagemang, trivsel och delaktighet är avgörande för en god verksamhetsutveckling. Med detta i fokus arrangerar Tre Stiftelser inspirations- och utbildningsdagar för sina 380 medarbetare på de fyra äldreboendena i Göteborg. Hur ser framtidens äldreomsorg ut, hur uppstår kvalitet och hur hanteras stress och återhämtning på arbetsplatsen. Det är några av de ämnen som tas upp på Tre Stiftelsers Medarbetardagar den 17 – 19 september 2018.

Framstående föreläsare har bjudits in för att utbilda, inspirera och skapa engagemang bland personalen. En av dem är Susanne Rolfner Suvanto från Omvårdnadsinstitutet, som gjort en omfattande statlig utredning om kvalitet i den svenska äldreomsorgen. Susanne menar att äldreomsorgen är bättre nu än någonsin, men samtidigt står inför stora utmaningar inför framtiden.
Några slutsatser från utredningen presenterades:

  • Personalen saknar ”vardagslunken” – för många förändringar som inte hinner befästas
  • Undersköterskor är nyckelspelare – av alla möten är 9 av 10 med en undersköterska
  • Legitimera undersköterskor är nödvändigt – det finns inga enkla jobb, alla är viktiga
  • Förändra synen på ”den äldre” – en grupp med stora variationer

Utredningen och mer information finns att läsa här: www.sou.gov.se/nationell-kvalitetsplan-aldre
(och en poddserie om den Nationella kvalitetsplanen för vård och omsorg med Susanne Rolfner Suvanto)Susanne Rolfner Suvanto tillsammans med Tre Stiftelsers VD Monica Berglund. Foto: Cecilia Nordqvist

En annan föreläsare under dagen var Petra Johansson, tränare och hälsocoach från OTR och som bl a tränar både personal och boende på Tre Stiftelser. Petra inledde med att prata om olika personlighetsdrag och möjligheterna med att uppskatta och använda varandras olikheter. Hon pratade också om vikten av att sänka sin ambitionsnivå, våga skratta åt sig själv och inte fly sina rädslor och känslor. Viktiga insikter för att nå sina mål och skapa värde för sig själv och andra. 

 
Foton: Francis Löfvenholm

”Vi har haft en fantastisk inledning på Medarbetardagarna. Energin är på topp och det känns väldigt roligt och betydelsefullt att kunna ge våra medarbetare en dag med inspiration och kunskap. Vi står inför stora påfrestningar i framtiden och rekrytering av personal är en av de största. Att satsa på medarbetarna, ta vara på deras förutsättningar och kompetens är viktigt för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. Personalen är det viktigaste vi har”, säger Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.

”Vi vill ge den här dagen högsta betyg! Allt har varit väldigt intressant men trendföreläsningen var extra spännande. Om de nya generationerna som nu kommer till äldreboendena, vilka krav som ställs och vilka föreställningar som finns hur allt ska vara. Man kan ju förstås inte generalisera en hel grupp, alla människor är olika men vi måste definitivt kunna förändra oss och anpassa vår verksamhet till nya utmaningar,” säger Carina Rydberg och Charlotte Rydberg, som båda arbetar som undersköterskor på Änggårdbackens äldreboende.


Carina Rydberg och Charlotte Rydberg, undersköterskor på Tre Stiftelser. Foto: Cecilia Nordqvist

Fler exempel på Tre Stiftelsers personalengagemang

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Berglund 
VD Tre Stiftelser  
Tel: 031-70 42 601, 0705 11 75 70 
E-post: monica.berglund@trestiftelser.se 

Birgitta Plyhm
PR
Tel: 0707 77129
E-post: birgitta@plyhm.se

Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och skador. Sammanlagt bor här 360 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se

Taggar:

Media

Media

Snabbfakta

Medarbetarnas engagemang, trivsel och delaktighet är avgörande för en god verksamhets-utveckling. Med detta i fokus arrangerar Tre Stiftelser inspirations- och utbildningsdagar för sina 380 medarbetare på de fyra äldreboendena i Göteborg. Hur ser framtidens äldreomsorg ut, hur uppstår kvalitet och hur hanteras stress och återhämtning på arbetsplatsen. Det är några av de ämnen som tas upp på Tre Stiftelsers Medarbetardagar den 17 – 19 september 2018.
Twittra det här

Citat

Vi har haft en fantastisk inledning på Medarbetardagarna. Energin är på topp och det känns väldigt roligt och betydelsefullt att kunna ge våra medarbetare en dag med inspiration och kunskap. Vi står inför stora påfrestningar i framtiden och rekrytering av personal är en av de största. Att satsa på medarbetarna, ta vara på deras förutsättningar och kompetens är viktigt för att kunna erbjuda en attraktiv arbetsplats. Personalen är det viktigaste vi har
Monica Berglund, VD Tre Stiftelser
Vi vill ge den här dagen högsta betyg! Allt har varit väldigt intressant men trendföreläsningen var extra spännande. Om de nya generationerna som nu kommer till äldreboendena, vilka krav som ställs och vilka föreställningar som finns hur allt ska vara. Man kan ju förstås inte generalisera en hel grupp, alla människor är olika men vi måste definitivt kunna förändra oss och anpassa vår verksamhet till nya utmaningar.
säger Carina Rydberg och Charlotte Rydberg, som båda arbetar som undersköterskor på Änggårdbackens äldreboende.