Foto i CV:t gynnar olika mycket

Studier har visat att foto i CV:t gynnar snygga människor mer än vad det gynnar alldagliga. Det kan dessutom förstärka den omedvetna diskrimineringen i rekryteringsprocessen. Men rekryterare älskar foton i CV:t och allt fler sökande väljer att sätta sina ansikten på sina ansökningar.

Om man ska ha foto i sitt CV eller inte är en ganska stor och omstridd fråga. Vi får frågan ofta när vi är ute på skolorna och CV-granskar, och vi brukar säga att det är upp till var och en men att bilden i så fall ska vara proffsig och enkel och se ut som dig själv. Gärna i svartvitt och gärna med ett leende.

Alla rekryterare har olika preferenser. Vissa tycker att det är trevligt med bild i CV:t, vissa tycker att det gör varken till eller från och vissa tycker att det är distraherande. Dessutom finns det en risk att du liknar någon som arbetsgivaren har ett dåligt förhållande till, och det kan påverka dina chanser negativt. Och vice versa.

– Någon har sagt att det bara är tio procent av Sveriges befolkning som bör ha sin bild på CV:t, men personligen gillar jag det, säger Sara Sterner, rekryteringsansvarig på Agentum, i nättidningen Shortcut.

Som sagt. Jag diskuterade det här med lite olika människor, och det visar sig att det kan vara intressant att fundera över konsekvensen av att fler väljer att sätta sina ansikten på ansökningar. En Israelisk studie har visat att det framförallt är snygga män som gynnas av foto i CV:t.

Det visade sig att de snygga männen kallades dubbelt så ofta på intervju som de män med alldagligt utseende. Bland de kvinnliga sökande blev resultatet det omvända. Ett foto utan CV fungerade bäst och de normalsnygga kvinnorna blev oftare kallade till intervju än de vackra. Intervjuchansen för en kvinnlig sökande utan foto var hela 30 procent högre än för de bildsköna.

Enligt denna studie är det långt ifrån alla som gynnas av foton. Vissa kanske till och med missgynnas. Foto i CV:t kan stärka arbetsgivarens uppfattning om den sökandes kön, etnicitet och ålder, tre faktorer som arbetsgivaren inte får ta hänsyn till när den rekryterar. Det kan också anses vara raka motsatsen till anonymiserade ansökningar, som har ansetts vara en möjlighet för att motverka diskriminering i rekryteringsprocessen.

Och diskriminering i rekrytering existerar i allra högsta grad. Uppsatsen What’s in a name? från Stockholms Universitet (The Stockholm University Linnaeus Center for Integration Studies) undersöker hur samma ansökningar som skickas ut med olika namn behandlas olika. De ansökningar med svenska namn hade valts först i 13 av 15 undersökta fall. Vi frågar Shadé Jalali, likabehandlingsexpert på Unionen, vad hon tänker om möjligheten att motverka diskriminering i rekryteringen.

Det måste vara upp till den sökande att få välja om den vill ha med foto eller ej. Anonymiserade ansökningar kan vara en metod för att komma åt den medvetna och omedvetna diskrimineringen i anställningsprocessen. Rent ekonomiskt och logiskt borde arbetsgivare vilja anställa efter kompetens och erfarenhet. I en ansökningsprocess där man tar bort till exempel namn och kön kan det finnas större möjlighet till saklighet och risken för diskriminering kan minska.

Shadé Jalali rekommenderar TCOs handbok Rekrytera utan att diskriminera som riktar sig till arbetsgivare, där man kan läsa mer om hur man genom att göra en ordentlig behovsanalys och sedan skapa tydliga kravspecifikationer (det vill säga -vad behöver man för kompetens på företaget och vad ska vi då efterfråga i rekryteringen) kan minska den slentrianmässiga diskriminering som sker när vi låter våra fördomar och snabba omdömen spela för stor roll när vi väljer vem vi ska kalla på intervju.

Med detta sagt så kommer ju frågan om foto i CV:t i ett annat ljus. Det är helt enkelt inte alls säkert att det gynnar dig som sökande om du sätter ett foto i CV:t, utan det kan istället leda till att du blir bedömd på felaktiga grunder; på känsla och fördomar och förförståelse, istället för på dina kvalifikationer.

Det är i slutändan såklart upp till var och en att avgöra vad som känns bäst. Vill du ha hjälp med ditt CV kan du kontakta oss och få ditt CV granskat inom fem arbetsdagar. Titta även på filmen nedan så kan du få lite fler tips!

http://www.youtube.com/watch?v=5NSz1sJPM80

Frida Fleischer är studerandeombudsman med ansvar för sociala medier. Du kan nå henne på frida.fleischer@tria.se

Tria förbereder dig som studerar på arbetslivet. Vi hjälper dig med att skriva ett bra cv, ger bra rabatter på en mängd förmåner och ser till att du får det fackliga stöd du behöver innan du kommer ut på arbetsmarknaden.

Läs mer på Tria.se eller Triabloggen.se.

Taggar:

Om oss

Tria är ett fackligt samarbete mellan ST, SKTF och Unionen för studenter. Vi förbereder dig på arbetslivet och ser till att du får en bra start på karriären. Vi ger dig fackligt stöd och rådgivning under hela din studietid. Tria företräder dig om du hamnar snett på sommarjobbet och ger dig bra rabatter, cv-tips och karriärcoachning. Vi arrangerar lokala aktiviteter på över 20 lärosäten runt om i landet.