Arbetsmiljön i scenkonstbranschen bör förbättras

Report this content

Arbetshälsoinstitutet informerar, pressmeddelande 19/2018, fritt för publicering 25.4.2018 kl 12.00

I scenkonstbranschen (musik, teater, dans, cirkus, med mera) finns många arbetsmiljöfaktorer som innebär risk för belastningsskador och arbetsolyckor. Arbetshälsoinstitutets forskningsprojekt Floor is Yours! har som målsättning att främja utvecklingen av säkerhetsledningen och säkerhetskulturen i branschen. Projektet har en unik omfattning och genomförs med medverkan av landets mest betydande instanser på scenkonstområdet. I projektet deltar konstnärer, teknisk personal och ledande personal i branschen.

Finland har cirka 20 000 yrkeskonstnärer och 113 600 yrkesaktiva i kulturbranschen. I scenkonstbranschen finns dessutom ett stort antal anställda i tekniska, assisterande och administrativa uppgifter samt icke statistikförda personer som sysselsätter sig själva eller arbetar på stipendium. Dessa personers arbetsplatser uppvisar stor variation i fråga om arbetssäkerhet och säkerhetskultur, eftersom arbetarskyddsresurserna och arbetsmiljökunnandet samt sättet att hantera arbetssäkerhetsfrågor kan variera mycket beroende på projektet. I en del fall arbetar man ensam, i andra fall arbetar man vid institutioner med hundratals anställda. En del anställda har fast anställning, medan andra har föreställningsbaserat arbets- eller uppdragsförhållande.

– Floor is Yours!-undersökningen kartlägger nuläget och utvecklingsbehoven i scenkonstbranschen när det gäller säkerhetsledning och säkerhetskultur. Undersökningen genomförs med hjälp av enkäter, intervjuer, observationer och gruppdiskussioner. Informationen används för att ta fram bättre metoder för riskbedömning och för att utveckla det praktiska säkerhetsledningsarbetet, så att det beaktar branschens särdrag bättre, säger äldre forskare Pia Houni vid Arbetshälsoinstitutet.

Undersökningen inleds i slutet av april med en riksomfattande enkätstudie, som inbegriper hela scenkonstfältet och genomförs med hjälp av våra samarbetspartners. I projektet ingår också workshoppar, där målet är att främja säkerhetstänkandet på systemnivå och stödja de dagliga insatserna för att främja arbetssäkerheten.

– Undersökningen har en unik omfattning – det är första gången som hela scenkonstfältet för en samfälld diskussion om arbetarskyddsfrågor. För att öka allmänhetens medvetenhet om dessa frågor, kommer vi också att väcka diskussion om saken i offentligheten, berättar Houni.

– Den ökade medvetenheten bidrar till att främja en kulturförändring, där konstnärligt arbete och kreativitet går hand i hand med det systematiska arbetet för att upprätthålla och förbättra säkerheten och hälsan i arbetet, arbetsförhållandena och arbetsmiljön. Samtidigt förbättras möjligheterna för aktörerna i branschen att förbättra och upprätthålla sin arbetssäkerhet, säger hon.

Undersökningen genomförs i samarbete med Finlands teatrar rf, Teater- och mediearbetarförbundet, Skådespelarförbundet, Musikerförbundet, Finlands symfoniorkestrar rf, Nationaloperan, Nationalbaletten, Informationscentralen för cirkuskonst, Konstuniversitetet, Nordiska konservatorförbundets finska avdelning, Läroanstalterna i teater- och konstbranschen och Regioncentren för danskonst (Östra Finland, Mellersta Finland, Västra Finland, Österbotten, Norra Österbotten, Inre Finland, Helsingfors/Zodiak).

Mer information:

Pia Houni, äldre forskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2401, pia.houni@ttl.fi

Susanna Visuri, äldre forskare, Arbetshälsoinstitutet, tfn 046 851 5912, susanna.visuri@ttl.fi

Www: https://www.ttl.fi/floorisyours (på finska)

Twitter: #stagelleturvallisesti
Instagram: @stagelleturvallisesti

Mediatjänster
Kristiina Kulha, informationschef
Arbetshälsoinstitutet, Helsingfors
tfn. 358 40 5486914, 358 30 474 2551

Tiina Kaksonen, expert
Arbetshälsoinstitutet, Uleåborg
tfn. 358 30 474 3015, 358 50 3643158
www.ttl.fi

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande. Institutet är ett självständigt offentligrättsligt samfund inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningssektor med verksamhetsställen på fem orter och huvudkontor i Helsingfors, Finland. Verksamheten finansieras till hälften av statsmedel. Arbetshälsoinstitutet har cirka 560 anställda.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media