52 000 anmälda till högskoleprovet på söndag

Report this content

Den 20 oktober klockan 08.10 går startskottet för högskoleprovet på 120 orter i Sverige. Totalt har 51 556 personer anmält sig – drygt 80 procent är födda 1995 eller senare. Födda år 2001 är den enskilt största årgången med 13 096 anmälda.

– Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare, säger UHR:s general­direktör Karin Röding. Sedan 1977 har detta urvalsprov ökat möjlig­heten för många att komma in på högskoleutbildningar när betygen inte riktigt räcker till och det är konkur­rens om platserna. Den som söker måste alltid uppfylla kraven på behörighet för att kunna antas.

Från och med i höst finns det inte något kontrollpapper med vid provet. Detta beror framför allt på att det inte längre behövs – sedan 2017 kan alla som skriver högskoleprovet se sina svar när de hämtar provresultat på hogskoleprov.nu. Denna förändring förhindrar också att provdeltagare av misstag skriver sina svar på kontrollpapperet istället för i svarshäftet.

På Studera.nu finns det många tips på hur man förbereder sig inför högskoleprovet och vad man bör tänka på under själva provdagen. En viktig sak som en del glömmer är att ta med giltig legitimation – den som saknar godkänd identitetshandling får inte skriva högskoleprovet.   

Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antag­ningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat, kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

Statistik, pressbilder (Temabilder högskoleprovet: bland annat på nya provhäften), bildspel och länkar finns i pressrummet på uhr.se.

Kontakt
Pressfunktionen
010-470 06 91
press(at)uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare. Sedan 1977 har detta urvalsprov ökat möjligheten för många att komma in på högskoleutbildningar när betygen inte riktigt räcker till och det är konkurrens om platserna. Den som söker måste alltid uppfylla kraven på behörighet för att kunna antas.
Karin Röding, generaldirektör på Universitets- och högskolerådet