Drygt 2 000 anmälda till högskoleprovet flyttas till provet i maj

Report this content

På grund av kraftigt ökad smittspridning av coronaviruset flyttas drygt 2 000 anmälda till högskoleprovet från provtillfället den 13 mars till provet den 8 maj. Det gäller personer som ska skriva provet i Göteborg, Stockholm och Uppsala. I övriga landet genomförs provet den 13 mars som planerat.

— Till följd av den kraftigt ökade smittspridningen och skärpta restriktioner behöver antalet deltagare begränsas ytterligare på de aktuella orterna. UHR kommer att fatta beslut om detta efter en nära dialog med de regionala smittskyddsläkarna, berörda provanordnare, Folkhälsomyndigheten och den nationella samordnaren för högskoleprovet. Vi beklagar att en del anmälda inte får skriva provet i mars men de kommer ändå att få möjlighet att skriva högskoleprovet i vår, säger Maria Linna Angestav, vikarierande generaldirektör för UHR.

— Det rör sig om totalt drygt 2 000 personer som istället får skriva högskoleprovet vid provtillfället i maj. Förändringen är möjlig efter en noggrann genomgång av lärosätena, säger Peter Honeth, nationell samordnare för högskoleprovet. 

De anmälda som ska skriva provet på de aktuella orterna och har provdatum den 13 mars får i början av nästa vecka besked via e-post. Av de berörda kommer drygt 2 000 slumpmässigt utvalda att erbjudas plats vid provet i maj.

Syftet med vårens två provtillfällen är att begränsa antalet skrivande per tillfälle och därigenom öka möjligheterna att genomföra högskoleprovet på ett smittskyddssäkert sätt. Det har funnits ett tak på maximalt 35 000 deltagare per provtillfälle.

Till följd av kraftigt ökad smittspridning och på inrådan av de regionala smittskyddsläkarna kommer provanordnarna att ytterligare öka avstånden mellan deltagarna i provsalarna. Det medför att antalet skrivande behöver minskas i Göteborg, Stockholm och Uppsala. 

I övriga Sverige genomförs provet den 13 mars som planerat. UHR har informerat provanordnarna och alla som ska skriva provet om vad de ska göra för att minska risken för smittspridning under provdagen. 

— Det är viktigt att varje provdeltagare tar sitt ansvar och följer smittskyddslagen, Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regionala restriktioner. Den som har minsta symtom eller bor med någon som har det ska avstå från att delta i provet, säger Maria Linna Angestav.

Läs mer om vårens högskoleprov på Studera.nu

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Nationell samordnare för högskoleprovet
Peter Honeth
070-511 41 88

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.