Färre sökande till lärarutbildningarna våren 2018

Färre sökte till vårens lärar- och förskollärarutbildningar. För grundlärarutbildningarna är minskningen 17 procent jämfört med föregående år. Det visar Universitets- och högskolerådets (UHR:s) analys av antalet sökande till vårens högskoleutbildningar.

Totalt minskade antalet sökande till utbildningarna till förskollärare och lärare med fem procent jämfört med våren 2017. Minskningen var störst för grundlärarutbildningen – en nedgång på 17 procent. Förskollärarutbildningarna minskade med åtta procent och yrkeslärarutbildningen med två procent.

– Det är oroväckande att antalet sökande minskar med tanke på det stora behovet av lärare i framtiden, säger Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.

När det gäller förskollärarutbildningarna har kvinnodominansen också ökat, i och med att andelen män som söker minskat mer än andelen kvinnor. Nu är 91 procent av de sökande kvinnor.

– I UHR:s uppdrag ingår att arbeta för en jämnare könsfördelning bland de sökande till högskoleutbildningar. Det är viktigt att få fler män att välja förskollärarutbildningen, säger Ulf Melin.

Övriga lärarutbildningar har fler sökande än året innan. För ämneslärarutbildningarna är ökningen marginell, men för utbildningarna till specialpedagog är den 24 procent.    

Hela rapporten Antagning till högre utbildning vårterminen 2018 – statistik i samband med sista anmälningsdag vt 2018 finns i pressrummet på Uhr.se.

Kontakt
Produktionssamordnare
Jasmine Sparr
010-470 03 14

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet. Vi finns i Stockholm och i Visby.

Om oss

Universitets- och högskolerådet, UHR, ger stöd och information till alla som vill läsa vidare på högskolan, samordnar antagningen till 38 lärosäten genom en gemensam e-tjänst, erbjuder möjligheter till internationellt utbyte och bedömer utländska utbildningar för dem som har studerat i ett annat land. Myndigheten har verksamhet i Stockholm och Visby.

Prenumerera

Citat

Det är oroväckande att antalet sökande minskar med tanke på det stora behovet av lärare i framtiden.
Ulf Melin, generaldirektör vid UHR.