Högskoleprovet genomfört på 120 provorter

Report this content

Klockan 16.30 i dag avslutades vårens högskoleprov. UHR kommer att publicera frågorna på måndag 8 april och facit på onsdag 10 april på Studera.nu.

Hur många av de drygt 67 000 anmälda som skrev provet står klart den 13 maj när normeringstabellerna publiceras. Bortfallet är normalt tio procent och prognosen är att cirka 60 000 skrev provet under lördagen.

– Vårens högskoleprov är nu genomfört och jag vill tacka alla som ställt upp och arbetat denna lördag, säger UHR:s general­direktör Karin Röding. Det krävs stora insatser för att genomföra högskoleprovet på 400 provställen och i över 2 500 provlokaler.

– I slutet av nästa vecka börjar UHR genomgången av provdeltagarnas svar och eventuella tjänste­anteckningar från provledarna, säger Tuula Kuosmanen, avdelnings­chef vid UHR. Den 13 maj kommer UHR att fatta beslut om de slutliga prov­resultaten.

Högskoleprovet arrangeras av 21 universitet och högskolor på 120 orter i Sverige och av UHR på fem provorter utomlands.

Alla som skriver högskoleprovet konkurrerar i ytterligare en urvalsgrupp till antagningen och provresultatet är giltigt i fem år. Därmed ökar alltså chansen att komma in på utbildningar där ett urval måste göras. Oavsett resultat kan högskoleprovet aldrig minska möjligheterna för den enskilde studenten. Men provresultatet kan heller aldrig kompensera för eventuella brister i den sökandes behörighet.

Kontakt

Pressfunktionen
010-470 06 91
press@uhr.se

Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med ett brett uppdrag inom utbildningsområdet och med verksamhet i Stockholm och i Visby.

Taggar:

Prenumerera